Volgend jaar duurzame renovatie Vogelwijk en Raadsherenbuurt

De Vogelwijk en Raadsherenbuurt worden volgend najaar opgeknapt. Bewoners konden digitaal meebeslissen over de renovaties van de wijk. Met meeste stemmen vóór werd het voorstel van de gemeente, de Nachtegaallaan uitsluitend voor fietsverkeer bestemmen, afgewezen. De buurt hecht aan deze met verkeerslichten beveiligde auto uitvalsweg, die wel éénrichting uitrijdend verkeer blijft. De gevaarlijke kruising van  […]

Lees verder


Trots en nostalgie in de documentaire over Vliegkamp Valkenburg

Op een topografische kaart is het gebied van Marinevliegkamp Valkenburg weiland. Voor de ‘Rus’ plaatsen wij geen wegwijzers, was de verklaring van Defensie. Welke geheimzinnige dingen deed men op het vliegveld? Eén keer in al die jaren werd bij een ongeluk een tipje van de sluier opgelicht. Een pallet rode projectielen gleed bij afslag Wassenaar […]

Lees verder


Eli de Graaf geeft gewone Leidenaar een stem

Als na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar één derde van de huidige gemeenteraadsleden niet terugkeert, gaat veel kennis van de stad verloren en wordt het kennisoverwicht van het ambtelijk apparaat mogelijk nog groter. Terugkerende ervaren raadsleden mét historisch blikveld kunnen dit compenseren. Eli de Graaf, kandidaat voor Partij Sleutelstad, was duo raadslid tussen 2004 […]

Lees verder


BplusC muziekactiviteiten naar buurpand Stadsschouwburg

Muziekeducatie- en muziekprogrammeringsactiviteiten van BplusC sluiten in 2023, deze kunstbeoefening verhuist naar het K.& O. pand naast de Stadsschouwburg. Dat is de voorkeursvariant van B.&W. voor herlocatie van stedelijke muziekeducatie. De gemeenteraad beslist erover  in december. Verbouwingskosten van het Hazewindsteeg pand bedraagt € 7 miljoen. Met fysiek samenbrengen van verschillende kunstvormen, beroepsartiesten en amateurs onder […]

Lees verder


Zijn gemeenteraadsleden een afspiegeling van de Leidse bevolking?

Gerard van Hees, (bijna) gepensioneerd vakbondsbestuurder bij de FNV, is ontevreden over zijn 9 e plaats op de conceptkandidatenlijst van GroenLinks voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Hij vindt dat met zijn kennis en (levens) ervaring hij een prominentere plek verdient en ook zijn partij daarmee gediend is. In de definitieve kandidaat volgorde kunnen partijleden op woensdag […]

Lees verder


Op Zoeterwoudseweg wordt de auto nr. 1

De gemeente is van plan de Zoeterwoudseweg  te herinrichten. Zij wil een tweerichting fietspad aan de oostzijde van de weg aanleggen waardoor het autoverkeer meer afstand houdt tot de huizenrij. Tevens de verkeerssnelheid op de rijbaan maximeren en door twee wegversmallingen de weg autoluwer maken. “Maar voor de fietser is deze verkeersverandering slechter, vindt de […]

Lees verder


Leiden kampt met vluchtelingen problemen

Als de regering een beroep doet op Leiden voor crisisopvang zoals in 2015, stelt ons stadsbestuur weer de 3 Octoberhal beschikbaar. B.&W. besloot daarentegen nu geen aanvraag voor  noodopvang te honoreren. Maar de schoen wringt het meest bij haar verplichting voor huisvesting te zorgen voor  statushouders, de erkende vluchtelingen. En ook met de zogenaamde ‘ongedocumenteeerden’, […]

Lees verder


Met de Monitor Sociaal Beleid moet je wat doen!

Het college van B.&W. vindt de situatie van zorg aan huis, jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening waarvoor zij verantwoordelijk is, financieel zorgwekkend. Maar kiest er niet voor deze sociaal domein taken aan te sturen volgens een plan. Zij gaat daarmee dwars in tegen de opvatting van de Adviesraad Sociaal Domein én tegen VVD raadslid Alyssa Voorwald, […]

Lees verder


In 2022 elke dag wat wils voor nieuwsgierige Leidenaar

Leiden is de eerste Europese stad met een wetenschapsfestival. In 2022 wordt op ieder van de 365 dagen een tentoonstelling, workshop of excursie georganiseerd voor en door stadgenoten. Gelegenheden wetenschap op diverse terreinen aan nieuwsgierige Leidenaren wordt gepresenteerd. Wat wilt u (meer) weten over de euro, linkshandig zijn, een virus , Paaseiland, Leidse Courant of […]

Lees verder