Leiden kampt met vluchtelingen problemen

Als de regering een beroep doet op Leiden voor crisisopvang zoals in 2015, stelt ons stadsbestuur weer de 3 Octoberhal beschikbaar. B.&W. besloot daarentegen nu geen aanvraag voor  noodopvang te honoreren. Maar de schoen wringt het meest bij haar verplichting voor huisvesting te zorgen voor  statushouders, de erkende vluchtelingen. En ook met de zogenaamde ‘ongedocumenteeerden’, afgewezen asielzoekers, voormalige  bewoners van Bed Bad Brood, zit zij met de handen in ’t haar.

door Hans Schuurman

Vroeg in de avond van 8 oktober 2015 kreeg burgemeester Lenferink een telefoontje uit Den Haag dat er drie bussen met voornamelijk Syrische vluchtelingen doelloos door het land reden op zoek naar plek. “Kom naar Leiden”, zei  de burgemeester en een sporthal met stretchers werden in gereedheid gebracht. Deze crisisopvang, opvang die binnen enkele uren klaar moet staan en voor een periode tussen de 72 uur tot circa 1 week soelaas biedt, daarvoor zou de gemeente desgevraagd in crisistijd weer open staan.

Noodopvang van vluchtelingen, een accommodatie die binnen 2 à 3 weken klaar staat en die voor 3-6 maanden tot maximaal 1 jaar beschikbaar is, biedt Leiden niet aan. Dat besloot B.&W. ook deze week na een inventarisatie van opvang mogelijkheden. Zij overwoog daarbij zelfs huisvesting in een riviercruiseschi, maar vond geen goede plek om af te meren.

Het is de huisvesting van erkende asielzoekers of zij die een dergelijke status binnenkort zullen verkrijgen, die het gemeentebestuur de meeste hoofdbrekens bezorgt. Deze statushouders wonen nog steeds in de asielzoekerscentra en houden zo een plaats bezet van vluchtelingen die nog in procedure zijn. Hierdoor stagneert de doorstroming.

Een substantieel deel van de statushouders waarvoor Leiden volgens de wet een  huisvestingsverplichting moet bieden, werd al ondergebracht in corporatie (sociale) huurwoningen. De druk op dit soort woningen is enorm, daar kan echt niet tegen aan gebouwd worden. Het levert ook spanning op in de samenleving omdat de wachtlijsten steeds langer worden.  B.&W. meldt dat Leiden op dit moment nog een taakstelling heeft om 174 statushouders te huisvesten. Vanaf november 2021 begint voor hen de tijdelijke huisvesting in de locaties Stadsbouwhuis en Holiday Inn. Het betreft ongeveer 25 mensen die daar voor een periode van één tot twee jaar mogen wonen. Via natuurlijk verloop komen deze statushouders daar wonen als de huidige bewoners zoals de  arbeidsmigranten in Holiday Inn plaats maken.

 Ongedocumenteerden

Er is nog een groep vluchtelingen die zich ook zonder vaste woon- of verblijfplaats in Leiden bevinden. Het zijn 20 tot 80 zogenaamde ongedocumenteerden, asielzoekers wier verblijfaanvraag is afgewezen en met de sluiting van de Bed Bad Brood voorziening in mei vorig jaar in (weer) Leiden verblijven. Zij kunnen of willen niet terug naar hun (veilige) land van herkomst en maken geen gebruik van de landelijke voorziening in Rotterdam. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad, waartoe ook de politiek partijen behoren die vorig jaar de BBB-voorziening sloten, denken nu over een voorstel de ongedocumenteerden leef- en huurgeld te geven om in hun levensonderhoud te voorzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *