BplusC muziekactiviteiten naar buurpand Stadsschouwburg

Muziekeducatie- en muziekprogrammeringsactiviteiten van BplusC sluiten in 2023, deze kunstbeoefening verhuist naar het K.& O. pand naast de Stadsschouwburg. Dat is de voorkeursvariant van B.&W. voor herlocatie van stedelijke muziekeducatie. De gemeenteraad beslist erover  in december. Verbouwingskosten van het Hazewindsteeg pand bedraagt € 7 miljoen. Met fysiek samenbrengen van verschillende kunstvormen, beroepsartiesten en amateurs onder een dak, beoogt ons stadsbestuur een inspirerende cultuuromgeving. “Plek voor liefhebbers van kunsten”, karakteriseert BplusC directeur Willem van Moort het plan.

door Hans Schuurman

Deze activiteiten van BplusC  vinden nu plaats in de muziekschool aan het Rapenburg en het muziekhuis Qbus aan de Middelstegracht. Mede gedreven door kostenoverwegingen liet de gemeente herhuisvesting mogelijkheden onderzoeken. Hieruit rolde een voorkeursvariant waarmee muziekschool en muziekhuis worden samengevoegd in de Hazewindsteeg, naast de Stadsschouwburg. Verschillende kunstvormen samenbrengen, contacten bevorderen tussen professionals en amateurs, jonge en ervaren kunstbeoefenaars. “Zij die willen leren en zij die ’t al kunnen in een inspirerende kunst omgeving”, aldus de enthousiaste directeuren van BplusC en Stadsschouwburg.

Het voormalige K.&O gebouw, begrenst door de Oude Vest, Hazewindsteeg en Caeciliastaat is een kolossaal pand met drie verdiepingen en met flinke onderhoudsachterstand. De vloer oppervlakte van het pand is kleiner dan die muziekschool en het muziekhuis samen. Misschien wordt er nog wel ondergrondse oefenruimte gegraven, er zijn plannen voor een binnentuin filosofeerden directeuren en wethouder opgewekt bij de perspresentatie. Maar dan is er altijd weer die  spelbreker, hij die naar de prijs informeert als het woord cultuurpaleis valt. Zeven miljoen dus, want de verbouwing en renovering stelt hoge eisen aan de akoestiek, voorkoming van geluidsoverlast voor de buurt. Ondanks die kleinere vloeroppervlakte is plaats voor alle huidige gebruikers  van muziekschool en muziekhuis, verzekert cultuur wethouder Yvonne van Delft. En de horeca-exploitatie dat soms deel uitmaakt van de inkomstenderving voor exploitatie is nog niet uitgewerkt. De catering zou misschien wel aan het Best Western Hotel, voormalige Antonius Clubhuis, aan de andere kant van de steeg uitbesteed kunnen worden. De verkoop van de panden aan het Rapenburg en Middelstegracht kunnen in mindering worden gebracht. De hele kostenberekening lijkt wat uit de losse pols maar Van Delft verzekert haar gehoor dat de verbouwingskosten niet op de toekomstige huurders afgewenteld.

Irene Pronk, sinds twee maanden directeur van Stadsgehoorzaal & Leidse Schouwburg,  is enthousiasme over het cultuur concept. Zij prijst zich gelukkig juist in deze fase van verandering in dienst te zijn getreden. Pronk was directeur van ‘Het Kruispunt’ in Barendrecht waar zij ook leiding gaf aan een meerjarig vernieuwingsproces van het Cultuur Centrum. Volgend najaar, na de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe stadsbestuur, wordt een definitief besluit genomen over de  verplaatsing van de  muziekactiviteiten naar K&O pand. Op z’n vroegst in 2023 staat alles klaar muziekliefhebbers te ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *