Op Zoeterwoudseweg wordt de auto nr. 1

De gemeente is van plan de Zoeterwoudseweg  te herinrichten. Zij wil een tweerichting fietspad aan de oostzijde van de weg aanleggen waardoor het autoverkeer meer afstand houdt tot de huizenrij. Tevens de verkeerssnelheid op de rijbaan maximeren en door twee wegversmallingen de weg autoluwer maken. “Maar voor de fietser is deze verkeersverandering slechter, vindt de Fietsersbond. “Want de fietser moet straks twee keer slalommen op de Zoeterwoudseweg”.

door Hans Schuurman

Reden van de geplande verkeerswijziging is grotere afstand scheppen tussen het autorijweg en de aan de westzijde gelegen bebouwing.  Met deze verandering beoogt de gemeente de last van verkeer trillingen van deze huizen te verkleinen. Mike Meeles, vertegenwoordiger van de Fietsersbond, vindt de verkeerwijziging voor fietsers echter onlogisch én hinderlijk. Fietsverkeer moet volgens hem zoveel als mogelijk rechtuit gaan en juist auto’s moeten zich aan hun doorgaande richting aanpassen. Zijns inziens staat deze verandering eveneens op gespannen voet  met het beleidsuitgangspunt van de gemeente zelf, dat luidt: ‘In Leiden staat de fiets op nummer 1’. Hoewel Meeles de huidige situatie, met het fietspad aan beide kanten niet ideaal vindt, voldoet die zijns inziens wel. Het bedrijvengebied met o.a. Praxis moet op den duur wijken voor een woonwijkje. De gemeente houdt onvoldoende rekening met het natuurlijke rijgedrag van de fietser die snel naar huis wil straks geneigd is de rijweg over te steken. Behoud van de fietspaden aan beide zijden halveert dergelijke risicovolle overstekende fietsbewegingen.

Kruisend verkeer

Het trilling probleem bij de woonhuizen, dat wordt veroorzaakt door veel (zwaar) autoverkeer, wil de gemeente oplossen door de snelheid tot 30 km te beperken en twee vernauwingen (sluizen) voor auto’s aan te leggen. Bij de kruising met de Vrijheidslaan en de Tomatenstaat moet het doorgaand fietsverkeer de Zoeterwoudseweg kruisen. De Zoeterwoudseweg is een deel van de regionale fietsroute naar richting Zoetermeer.,

In reactie op de bezwaren van de Fietsersbond belooft de gemeente in het eerst volgend overleg met hen alle bezwaren nog eens te willen doorspreken. De gemeente: “Verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn de hoofddoelstellingen van ons mobiliteitsbeleid waarbij wij in de eerste plaats denken vanuit het perspectief van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers  en voetgangers”. Dat de Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan deel uitmaken van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer, legt bij hen extra gewicht in de schaal. Ter informatie meldt de gemeente : “Gelijktijdig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze route wordt gewerkt aan de wegfundering, het trottoir en worden de bushaltes toegankelijker gemaakt. Natuurlijk in goed overleg met omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *