Zijn gemeenteraadsleden een afspiegeling van de Leidse bevolking?

Gerard van Hees, (bijna) gepensioneerd vakbondsbestuurder bij de FNV, is ontevreden over zijn 9 e plaats op de conceptkandidatenlijst van GroenLinks voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Hij vindt dat met zijn kennis en (levens) ervaring hij een prominentere plek verdient en ook zijn partij daarmee gediend is. In de definitieve kandidaat volgorde kunnen partijleden op woensdag online veranderingen aanbrengen. Het bestuur van GroenLinks vindt de lijst dan wel een evenwichtige afspiegeling van haar partij maar is zij ook representatief voor de Leidse bevolking?

door Hans Schuurman

Als het bij gemeenteraadsvergaderingen zo’n beetje tegen middernacht loopt, geeft burgemeester Lenferink (64) de raadsleden te verstaan dat zij óf door kunnen vergaderen tot in de kleine uurtjes óf een extra vergaderavond moeten afspreken. Onze burgemeester heeft al lang de leeftijd der wijzen bereikt, weet de uitslag al, dus heeft hij misschien wel s ’middags ‘een uiltje geknapt’. Onze 39 Leidse gemeenteraadsleden zijn echte vergadertijgers, de meesten wel tijgertjes. Op hun leeftijd kunnen ze best een nachtje doorhalen. Het gemiddelde Leids raadslid is rond de 30 jaar, academische geschoold en zijn of haar opgedane werkervaring is, met aftrek van de studietijd, niet zo heel lang. Voor een aanzienlijk deel geldt dat zij direct vanuit  de collegebanken in een beleidsmatige of politiek functie rolden en een zittende kantoorbaan hebben. Raadsleden worden gedreven door oprecht jeugdig idealisme, ze werken ook keihard aan een stralend curriculum vitae (levensloopbeschrijving)  ten behoeve van hun verdere carrière. Het slopende raadswerk waarin ze de Leidse bevolking representeren tussen 4 tot 8 jaar is een jeugd bijbaan. Waarbij een zittingsperiode van één termijn in de meeste gevallen in de praktijk eigenlijk een betaalde leerschool is. 

Maatschappelijke loopbaan

Van Hees (65) heeft een lange dienstbare maatschappelijke loopbaan achter de rug als hij begin volgend jaar met pensioen gaat. Vakbondsbestuurders staan, in figuurlijke zin, altijd met hun voeten in de modder. Waar problemen zijn, dáár komen zij opdraven met slechts één oogmerk; belangenbehartiging. Zij worden afgerekend op hetgeen bereikt wordt.

Ik spreek Gerard van Hees in het Popup-museumpje in de Kopermolen, waar hij vertelt over zijn activiteiten bij het 50 jarig bestaan van de Merenwijk. Van Hees was van ’t jaar 2.000 tot 2006, lid van de gemeenteraad en enige jaren daarvan fractievoorzitter. Als vakbondsbestuurder overlegde hij met de directies van grote bedrijven, ING, Nationale Nederlanden, over flexibilisering van de arbeidsmarkt, de verdeling werk privé en het voor Zzp’ers en het  thuiswerken. Hij wil zich in de gemeenteraad inzetten voor armoedebestrijding, mensen uit de bijstand, weer aan werk te helpen met kleinschalige aanpak. “Werk voor wie daartoe in staat is, is een uitweg uit armoede”, zegt (oud) vakbondsman Van Hees. Daarnaast zal hij zich als mogelijk oudste raadslid zich beter kunnen inleven in de positie van oudere Leidenaren. Een verkiesbare plaats voor Van Hees in onze studentenstad is aanbevolen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *