Volgend jaar duurzame renovatie Vogelwijk en Raadsherenbuurt

De Vogelwijk en Raadsherenbuurt worden volgend najaar opgeknapt. Bewoners konden digitaal meebeslissen over de renovaties van de wijk. Met meeste stemmen vóór werd het voorstel van de gemeente, de Nachtegaallaan uitsluitend voor fietsverkeer bestemmen, afgewezen. De buurt hecht aan deze met verkeerslichten beveiligde auto uitvalsweg, die wel éénrichting uitrijdend verkeer blijft. De gevaarlijke kruising van  Rijnsburgerweg en de Warmonderweg wordt overzichtelijker gemaakt. Bij het andere kruispunt, de Lijsterstraat en Rijnsburgerweg, wordt met een knik in de weg ruimte geboden voor overstekende auto’s.

door Hans Schuurman

In een groot deel van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt wordt het gemengd rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het schone hemelwater wordt straks via een aparte buis afgevoerd naar een sloot en alleen het vuilwater uit de woningen wordt gereinigd. In alle straten komt daarnaast een drainagesysteem om het grondwaterpeil te reguleren. Bij de graafwerkzaamheden wordt alvast ruimte in de grond gereserveerd voor de aanleg van een toekomstig energienet.

De straatstenen worden zo veel mogelijk hergebruikt, de gebakken ‘waaltjes’ uit de parkeervakken worden deels hergebruikt voor de nieuwe bestrating in de Van Oldebarneveldtstraat. De overige waaltjes krijgen te zijner tijd een nieuwe bestemming in de binnenstad. Het hout van de bomen die noodzakelijk gekapt moeten worden, worden hergebruik voor straatmeubilair.

Grasfalteren

De straten, parkeerplaatsen en de stoepen worden verkeersveilig en duurzamer ingericht. In totaal komt er 1.760 m2 groen bij, waaronder 30 nieuwe bomen. Beide wijken krijgen parkeervakken waarin 5.755 m2 grasbetontegels komen te liggen, grasfalteren in ’t jargon. Bij hevige regenbuien wordt het water beter afgevoerd en bestaat er een betere wateropname in de bodem. In januari 2022 beslist de gemeenteraad. De uitvoering is gepland voor september dat jaar. Voor fase 2 van het project, het overige deel van de Raadsherenbuurt, is het ontwerp nog in ontwikkeling. Volgens planning wordt het voorlopig ontwerp hiervan in december 2021 aan de bewoners gepresenteerd.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *