Berust de gemeente in vuurwerkoverlast ?

“Weken achtereen wordt overal in Leiden s ’nachts gevaarlijk knalvuurwerk afgestoken, wat denkt u hieraan te doen burgemeester?”, vroeg Tom Leest (VVD) op 16 december in de raadscommissie. Lenferink: “Het ontbreekt ons aan voldoende surveillerend personeel hiertegen op te treden”. Berust het stadsbestuur dan maar in deze nachtelijk geluidshinder? “De geluidsoverlast is structureel geworden, ’t […]

Lees verder


Kansenongelijkheid bij toelating op Leidse basisscholen?

Heeft Leiden ‘witte en zwarte’ scholen? Is er sprake van kansenongelijkheid op Leidse basisscholen waardoor kinderen uit betere sociaaleconomische milieus bevoorrecht worden? Duo-raadslid Malcolm Jones, Partij voor de Dieren,  stelde mede namens de raadsfracties van GroenLinks, Partij Sleutelstad en Leiden Participeert kritische vragen aan B.&W. over aanmeldingsprocedures bij basisscholen. door Hans Schuurman Sinds 2014 mogen […]

Lees verder


Wethouder Marleen Damen neemt afscheid

Dat digitale vergaderingen  met Zoom en Teams altijd zakelijk, sfeerloos en zonder emoties zijn, spreken de beelden van wethouder Marleen Damen tegen. Diep geroerd hoorde Damen de speech van burgemeester Lenferink bij haar afscheid vorige week aan. Bijna acht jaar was zij wethouder en misschien ook niet zo gewend aan complimentjes. door Hans Schuurman Volgende […]

Lees verder


De kinderen van de Tiboel Siegenbeekstaat

De holocaust waarbij 6 miljoen joden door de Duitse Nazi’s tijdens de oorlog in vernietigingskampen werden vermoord. Hoe maak je die geschiedenis bevattelijk voor schoolkinderen? Met het lesprogramma: ‘Kinderen als jij’ , dat aansluit bij hún belevingswereld. Joris en Sophia Taselaar boden vorige week het eerste exemplaar ervan aan  burgemeester Henri Lenferink aan. door Hans […]

Lees verder


Doneer Energiecompensatie aan minima

Martine Goderie, Milca Mulders en Wilma van Griethuizen uit de Burgemeester en Professorenwijk  roepen samen met hun Kerst- en Nieuwjaarswensen alle Leidenaren op iets te doen voor de minima onder hun stadgenoten. U heeft het vast wel gehoord dat vanwege de gestegen gasprijs het kabinet besloten heeft de energiebelasting tijdelijk te verlagen. Voor een gemiddeld […]

Lees verder


De stadhuis binnentuin wordt door de lucht aangevoerd

Het atrium, de overdekte ruimte in het stadhuis verandert in een binnentuin. Een grote vrachtauto met balen Hydro korrels , zwerfstenen, struiken en bomen werd vorige week met een kraan door de lucht aangevoerd. De aanleg van de binnentuin is onderdeel van de verbouwing en renovatie. De binnentuin is publiekstoegankelijk maar alleen tijdens kantooruren. door […]

Lees verder


Goed wonen bouwt zorgappartementen

Op de Middelstegracht nr. 12 bouwt woningcorporatie ‘Ons Doel’ voor  de Stichting Goed Wonen een drie laags huis met 4 zorg appartementen voor jongvolwassenen lijdend aan een progressieve spierziekte. Het zijn sociale huur appartementen met een  oppervlakte  ca. 60 m2. Beweegbare muren maken het mogelijk de slaap- en huiskamer aan te passen aan veranderende levensomstandigheden […]

Lees verder


Vrijwilligers ontsluiten geheimen van begraafplaats Groenesteeg

Op 11 december 1944, deze week 77 jaar geleden, werd de Haverzakbuurt pal tegenover Leiden C.S., gebombardeerd door de Engelse Luchtmacht. De R.A.F. wilde daarmee transport van Hitler’s V2 raketten naar hun lanceringsbasis in de Wassenaarse duinen beletten. Maar de bombardeurs misten ’t spoor op een haar na en 63 Leidenaren vonden de dood. Een […]

Lees verder