Burgerinitiatieven worden opinieleiders van de warmtetransitie

De gemeente dreigt het initiatief over haar energietransitie beleid te verliezen, opinievorming wordt sluipenderwijs overgenomen door actieve wijkverenigingen en belangengroepen. Leidenaren identificeren zich meer met deze burgerinitiatieven. Is ons stadsbestuur blijven steken in haar gedateerde slogan ‘Van het gas af’ óf durft zij zich niet te verdiepen in de prangende vragen van haar inwoners: Wat kost ’t en waaruit kan ik kiezen?

door Hans Schuurman

De gemeente dirigeert haar plannen van bovenaf. Haar wijkambassadeurs, met financiële vergoeding, organiseren bijeenkomsten, ondersteunen bewonersinitiatieven en beantwoorden vragen op de website www.gagoed.nl/energietransitie. Gelijktijdig timmeren bevlogen burgerinitiatieven aan de weg met inventieve ideeën, zoals ‘TegenGas’ Merenwijk en Energievisie Houtkwartier. Hun kritiek op de gemeente heeft een gemeenschappelijke noemer. Die plannen gaan uit van een gedwongen collectiviteit plus innige verstrengeling met commerciële partijen. Kan de individuele burger op  tegen zo’n kongsi? Onafhankelijk verenigde burgers wel.

Volgens het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk is de ondertitel van de Transitievisie Warmte 2021-2026 ‘Omschakeling naar een aardgasvrij Leiden’ tekenend voor de bekrompen blik van B.&W.. Zij verwijt het college meer aandacht te schenken aan commerciële belangen dan aan de belangen van haar eigen inwoners. “Leiden is blijven steken in de gedateerde slogan ‘Van ’t gas af’ in plaats van CO2 reductie om het milieu te redden”, luidt de kritiek.

Hoewel Rotterdam en Den Haag het plan Rijnmond restwarmte per pijpleiding te transporteren al lang hebben laten varen, is dat idee op stadhuis Leiden nog springlevend. Volgens berekeningen van TegenGas Merenwijk moeten bewoners met warmte aanvoer van het stadsnet, zelfs met een maximaal geïsoleerd huis, in de wintermaanden flink bijstoken. Onduidelijk is of zij daarvoor een eigen elektrische kachel moeten bijzetten of dat daarvoor een extra centrale, (op aardgas ?) nodig is.

Keuzevrijheid

Kunnen kiezen tussen verschillende warmte aanbieders, zelf je energieverbruik bepalen, behoort niet tot de mogelijkheden bij de gemeente. Eén aanbieder en een gesloten warmtenet, is het plan. Een monopolist dus die zijn eigen leveringsvoorwaarden bepaalt. TegenGas Merenwijk vreest dat een warmtenet de komende 30/40 jaar innovaties zal blokkeren. Waarom, vraagt zij zich af, kan de huidige aardgasnet niet gebruikt blijven worden voor waterstof en/of groengas? Waarom haal je een goed functionerend netwerk dat technisch nog tientallen jaren meekan uit de grond? Die verspilling staat toch haaks op circulaire denken.

TegenGas Merenwijk wil dat de Merenwijk een pilot start voor energieopslag, waarmee de pieken en dalen van vraag en aanbod aan elektriciteit  geëgaliseerd worden. Een ‘flow-battery’ die ruimte biedt voor meer zonnepanelen. De prijs voor het geschikt maken van een woning ten last van de burger voor de energietransitie belopen van € 30.000 tot € 50.000, oplopend tot € 100.000. Voordat de gemeente onomkeerbare beslissingen neemt over aansluiting op een warmtenet dient zij haar burgers over hún kosten te informeren. Meer informatie: www.tegengasmerenwijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *