Berust de gemeente in vuurwerkoverlast ?

“Weken achtereen wordt overal in Leiden s ’nachts gevaarlijk knalvuurwerk afgestoken, wat denkt u hieraan te doen burgemeester?”, vroeg Tom Leest (VVD) op 16 december in de raadscommissie. Lenferink: “Het ontbreekt ons aan voldoende surveillerend personeel hiertegen op te treden”. Berust het stadsbestuur dan maar in deze nachtelijk geluidshinder? “De geluidsoverlast is structureel geworden, ’t gaat het hele jaar door, dat vereist een andere benadering”, aldus de burgemeester.

door Hans Schuurman

De gemeente richt zich volgens hem met name op de opsporing van vuurwerkvoorraden. Vuurwerk onoordeelkundig opgeslagen in een woonwijk kan een ramp veroorzaken, dat bewees de vuurwerkramp Enschede in 2000. Volgens Lenferink is voor dit recherchewerk een vuurwerkteam in het leven geroepen. Hoge boetes en zware straffen worden overtreders in het vooruitzicht gesteld, de geringe pakkans weerhoudt hen echter niet. Waar de knalvoorraden vandaan komen, is ook hem vooralsnog een raadsel. Al worden transporteurs van illegaal vuurwerk aan onze oostgrens regelmatig in hun kuif gepikt. Jongerenwerkers zijn ook ingeschakeld de jeugd af te houden van deze gevaarlijke praktijken.

Lenferink verbaast zich erover dat aantal overlast meldingen en aangiftes van vuurwerk de laatste maanden sterk is gedaald. Tot wel 40% , meldt hij de gemeenteraad. Zou dat betekenen dat de lol van het knallen er wat afgaat, voorraden opraken óf Leidenaren niet meer de moeite nemen aangifte te doen?  Zijn terloopse opmerking: “Met extra controles sla je ook geen deuk in een pakje boter”,  stimuleert aangiftebereidheid ook niet.

In 2013 deed de gemeente, samen met Defensie, een poging middels een geluidsdetectiesysteem geluidsvandalen te betrappen. Het leger bezit apparatuur waarmee zij met een (driehoek) meting de plek van vijandelijke kanonnen kan detecteren. Maar, helaas, het bleef bij één succesvol oefenoptreden, de demonstatie op het stadhuisplein. De knallen in de gemeente werd wel gedetecteerd maar de politie was te laat op de plaats des vergrijp. ‘Is de overlast die Leidenaren ’s nachts in hun bed  doet stuiteren en huisdieren de bibber geven, een specifiek Leids verschijnsel? Hoe gaan sommige van die steden er dan mee om’?

Politiedrones

In de gemeente Roosendaal (N.B.) 77.000 inwoners, riep het stadsbestuur de bevolking voor een laagdrempelige meldcampagne vuurwerkoverlast, met de slogan: ‘Melden werkt aanstekelijk’. Naast de tamelijk omslachtige meldingsmethoden, werd voor vuurwerkoverlast een tijdelijk een WhatsApp-nummer opengesteld. A-3 posters werden opgehangen winkelruiten, kantoren en horecazaken. Roosendaalse ouders met kinderen kregen een brief van de burgemeester die hen opriep tot waakzaamheid en medewerking. Op die manier werden inwoners tot partner gemaakt en hun houding als criticaster tot medestrijder tegen illegaal vuurwerk. Ook in Tilburg (N.B.) 220.000 inwoners, houdt de politie extra acties ter bestrijding van vuurwerkoverlast. Tilburg zet daarbij een politie drone in, die de kans op een ‘heterdaadje’ vergroot en agenten paraat houdt op meldingen onmiddellijk af te gaan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *