Kansenongelijkheid bij toelating op Leidse basisscholen?

Heeft Leiden ‘witte en zwarte’ scholen? Is er sprake van kansenongelijkheid op Leidse basisscholen waardoor kinderen uit betere sociaaleconomische milieus bevoorrecht worden? Duo-raadslid Malcolm Jones, Partij voor de Dieren,  stelde mede namens de raadsfracties van GroenLinks, Partij Sleutelstad en Leiden Participeert kritische vragen aan B.&W. over aanmeldingsprocedures bij basisscholen.

door Hans Schuurman

Sinds 2014 mogen kinderen niet vóór hun derde levensjaar ingeschreven worden op een basisschool. Die regels worden volgens de PvdD elders in het land vaak omzeild. Ook in Leiden? Middels zogenaamde voormeldingen wel, vrezen de raadsleden/vragenstellers. “Alleen al de wetenschap van het bestaan van zo‘n ‘schaduwlijst’ die meestal is voorbehouden aan hoogopgeleide autochtone ouders, werkt het in de praktijk discriminerend, vindt Malcolm Jones van de P.v.d.D..

“Wij denken niet in termen van ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen,” staat in de aanhef van de reactie van het stadsbestuur. B.&W. bestrijdt in alle toonaarden ‘t bestaan van dergelijke sluiproutes en verwerpt enige vorm van segregatie met kracht. De gemeente: ‘Leiden kent wel een achttal zogenaamde onderwijskansenscholen verspreid over de stad. Het zijn scholen met een speciale aanpak’. De term ‘onderwijskansenschool’ slaat volgens B.&W. op de ondersteuningsvragen van leerlingen en is gebaseerd op de aanvullende behoeften van de kinderen waarin opleidingsniveau en sociaaleconomische status van de ouders worden meegenomen.

Vooraanmelding

Maar de vragenstellers blijven argwanend, met name over het al zo vroeg kunnen aangeven van interesses voor hun ‘wens school’ via een vooraanmelding, ook al wordt er geen garantie afgegeven dat het kind echt op die school wordt aangenomen. Jones: Zijn wel alle ouders op de hoogte van zo’n vooraanmeldingsprocedure of zijn dat voornamelijk de hoog opgeleide ouders. Toch een verkapte schaduwlijst?

Uit landelijk onderzoek bleek dat de kwaliteit van de bezochte basisschool mede bepaalt welk voortgezet onderwijsadvies leerlingen krijgen. Jones: “Hun  onderwijsperspectieven zouden alleen bepaald dienen te worden door hun capaciteiten en niet het nest waar zij in geboren zijn”.  “Bepaalde stadswijken hebben nou eenmaal een betere reputatie dan anderen en de ene school kan meer, bijvoorbeeld via vrijwillige ouderbijdragen. Zo kan ik mij voorstellen dat de Kansenscholen in Leiden minder populaire keuzes zijn”, aldus Jones.

De Vrije School Mareland verheugt zich in grote populariteit, zij moest vanwege het grote aantal aanmeldingen de school elders, in Leiden Noord, uitbreiden. Bestuurder Wim Klapwijk over hun (voor) aanmeldingsprocedure: ”Aanmelden kan vanaf de dag dat het kind zijn of haar derde verjaardag viert. Dag- en tijdsaanduiding bij binnenkomst ervan geldt als ontvangstmoment van het aanmeldingsformulier. De volgorde op de aanmeldingslijst wordt bepaald door het moment waarop wij het aanmeldingsformulier ontvangen”. “Aanmeldingsformulieren die vóór de derde verjaardag van het kind worden ingezonden, beschouwen wij als vooraanmelding. Ouders dienen op de derde verjaardag van hun kind wel per mail te bevestigen dat zij hun kind willen inschrijven”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *