Moet Stadsbouwhuis gespaard worden voor sloop ?

De Historische Vereniging Oud Leiden wil sloop van het Stadsbouwhuis voorkomen en zoekt hiervoor steun bij Leidenaren. ‘Oud Leiden’ vindt het Stadsbouwhuis monumentwaardig en meent dat spoedsloop nu niet meer nodig is omdat de noodzaak van vervangende woning voor Doelencomplex bewoners onnodig. De gemeente wil op de plek van het Stadsbouwhuis 145 woningen bouwen waarvan 56 sociale huur en met een architectonische uitstaling die in de binnenstad past. Wat vinden de huidige – en eventueel toekomstige bewoners ervan ?

door Hans Schuurman

Onder de oproep van ‘Oud Leiden’ voor behoud van het Stadsbouwhuis tekenden Erfgoed vereniging Heemschut plus een zevental architecten. Zij vinden het pand Langegracht nr.72 daterend uit 1978 een architectonisch icoon en vanwege de geometrische structuur een onvervangbaar voorbeeld van de zogenaamde structuralistische bouwstijl. “Er zijn helaas maar weinig gave voorbeelden van structuralisme in Nederland”, voeren de architecten aan, “en in Apeldoorn staat het oude kantoor van Centraal Beheer in deze stijl op de gemeentelijke monumentenlijst”. Volgens ‘Oud Leiden’ kan het Stadsbouwhuis prima geschikt gemaakt worden voor senioren  woon- en zorgwoningen alsmede voor huisvesting van mensen met een beperking. Doorstroomwoningen voor statushouders of starters op de woning markt is volgens hen ook een optie. “En zo’n herbestemming is altijd duurzamer dan slopen”, wrijven zij het gemeentebestuur fijntjes onder de neus. Op dit moment wordt het Stadsbouwhuis bewoond door jongeren en asielzoekers.

De plannen voor de Stadbouwhuis locatie, onderdeel van het Energiepark Stadsbouwhuislocatie zijn 145 woningen waarvan 56 woningen sociale huur gebouwd in 3 tot 6 lagen met commerciële functies , kinderdagverblijf in de plint en 62 autoparkeerplaatsen plus 444 fietsparkeerplaatsen (inclusief 80 ter compensatie). De nieuwe architectonische uitwerking van de nieuwe bebouwing sluit, volgens de gemeente, aan in maat en schaal bij de historische binnenstad. In de gebouwen is ruimte voor gemeenschappelijke functies. Omdat door aanpassing van de universiteit bouwplannen van Humanities Campus geen bewoners van  het Doelencomplex verdreven worden, komen 33 sociale huurwoningen (extra) beschikbaar. Het Centraal Beheer-pand in Apeldoorn (even Apeldoorn bellen) in structuralistische bouwstijl waar 350 woningen en kantoren gepland waren, staat sinds 2015 leeg te verloederen.

Nieuw Leids Bolwerk

 Rutger Engelhard van het Nieuw Leids Bolwerk (NLB): ”B.&W. is mijns inziens zorgvuldig te werk gegaan bij het besluit het Stadsbouwhuis te slopen. In een vergelijkend onderzoek naar ‘behoud’ en ‘sloop’ van het gebouw scoorde de laatste optie ruim beter dan de eerste: op ruimtelijke en programmatische uitgangspunten, duurzaamheid, verkeersopgaaf en financiën. Alleen op cultuurhistorisch waarden en planning scoorde ‘behoud’ beter. Uit een online enquête van het NLB bleek dat minder dan 30% van de 186 respondenten vóór behoud was. Bewoners en ondernemers, betrokken bij de planvorming, vonden nieuwbouw ook passender dan behoud. De optie sloop/nieuwbouw is in de gemeentelijke gebiedsvisie en de Kaderbrief waarin de stedenbouwkundige en programmatische plannen zijn samengevat opgenomen, allen beleidsdocumenten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *