Verkiezing beste gemeenteraadslid van 2021

Pieter Krol is hét raadslid van 2021. Een jury van journalisten en oud-politici verkoos de fractieleider van de ChristenUnie boven de andere genomineerden Antje Jordan (D66) en IJsbrand Olthof (D66) als beste. De effie, een aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent bij raadsleden kreeg Maaike van Vliet (VVD).

De wisselbokaal kreeg Krol (31) dit jaar vanwege corona thuis bezorgd alles was live te volgen op de digitale Nieuwjaarsvergadering van D66. Die sponsort deze activiteit sinds jaar en dag en het Leidse D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen, eertijds de helft van de tweemansfractie van D66 in de raad, verrichtte de honneurs. Hij memoreerde de niet geringe verdiensten van Krol.

De  CU bezet slechts één van de 39 raadszetels in Leiden. De invloed van Krol is echter een veelvoud van het 1/39 ste.  deel van de stadsvertegenwoordiging. Sociaal bewogen, kiezend voor de Leidenaar met de kleine beurs en hen die steun behoeven van de maatschappij is Krol. Bovendien een uitstekend debater met een neus voor slim gebruik van democratisch vergader spelregels. Gewiekst om voor zijn wijzigingsvoorstellen steun te verkrijgen bij andere  oppositiepartijen. En, ja wel, hij is wel een beetje iemand van ‘t opgeheven vingertje. Maar bij die gelegenheden dat hij zijn wijsvinger verhief, zoals bij de onmachtige raad over het Roomburgerpark, had hij veel support. Vanwege zijn kennis van stads financiën wordt hij geroemd als het financiële geweten van de gemeenteraad. Omdat  Krol altijd zo goed op de centjes let, wordt de CU ook wel eens plagerig de ‘Control Unit van de raad genoemd.

Pieter Krol woont in de Merenwijk met vrouw en jong kind. In het dagelijks leven werkt hij in Den Haag bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.

Voor Maaike van Vliet de ‘aanmoediging duim’ een aanmoedigingsprijs. Van Vliet verving een aantal maanden een collega met zwagerschap- en bevallingsverlof en kreeg het lastigste stukje raadswerk op haar bord, de begrotingsbehandeling. Met de wijze waarop zij de ervaren wethouder Financiën het vuur aan de schenen legde, oogstte zij veel lof.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *