Welke energiebronnen gaan aardgas in Leiden vervangen?

Betaalbaarheid van de energierekening wordt volgens wethouder Fleur Spijker het belangrijkste criterium bij de keuze van nieuwe warmte bronnen die aardgas in Leiden gaan vervangen. “Zelfs belangrijker dan de maximale CO₂-besparing”, zegt zij. Bij haar uiteenzetting aan de pers voegt zij er een kaartje van Leidse wijken met haar beoogde warmtebronnen. Welke ruimte blijft er voor Leidenaren om er over mee te praten?

door Hans Schuurman

Sinds 2017 werkt de gemeente aan haar Warmtevisie, die inmiddels is uitgewerkt in een Leidse Transitievisie Warmte (TVW). Het is een mix van warmtebronnen die nooit opraken. Een combinatie van restwarmte uit Rotterdam, aardwarmte of geothermie, en aquathermie, het verwarmen en koelen met oppervlakte water. Spijker: “Leiden wil niet afhankelijk zijn van één specifieke techniek, één leverancier of één warmtebron.We gaan voor een betrouwbaar warmtesysteem dat past bij de Leidse situatie. Bovendien laten wij ruimte in ons beleid om in te kunnen spelen op toekomstige innovaties die nu nog ontwikkeld  worden”.

Bij het college van B.&W. sluimert nog steeds het plan Leidse woningen over enige jaren deels met restwarmte uit de Rotterdamse haven te verwarmen. Daarvoor moet een prijzige pijpleiding worden aangelegd en die warmte wordt door fossiele brandstoffen opgewekt in de in de Rijnmond, waar we toch helemaal van af willen in 2050 ! Aardwarmte is warmte die in die ondergronds aanwezig is. In Nederland is op 100 meter diepte de temperatuur ongeveer 10 graden Celsius warmer en op 1.000 meter ongeveer 50 graden. Water uit die diepte opgepompt levert duurzame warmte. Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem. De financiële en technische haalbaarheid van een warmtenet met aquathermie hangt af van de nabijheid en de omvang van de warmtebron, de noodzaak en mogelijkheden van warmteopslag, de bebouwingsdichtheid en de mate van isolatie van de gebouwen. Spijker: “Leiden kiest voor ‘midden-temperatuur’ warmteoplossingen, voornamelijk via warmtenetten. Dat betekent een aanvoertemperatuur bij de woning van ongeveer 65-70 graden (ter vergelijking: een ‘normale’ cv-ketel levert al gauw 80 tot 90 graden), waarbij ook tapwater verwarmd kan worden.

Energiebesparing

Met goede isolatie van en in huis, behoef je minder warmte energie op te wekken. Voor het promoten van isolatie van koophuizen met eenvoudige middelen kreeg de gemeente in 2020-2021 van het rijk ca. € 1,2 miljoen Ledlampen, verwarming convectors etc. Hiervan wordt ongeveer 60%  besteed aan de 10.000  € 70 euro bonnen, het resterende bedrag, een kleine 5 ton. De huurhuizen zijn nu aan de beurt, bij veel van deze woningen eigendom van woningcorporaties is een wereld te winnen. De gemeente heeft nu haar hoop gevestigd op woningcorporaties waar geld vrij komt door opheffing van de verhuurdersheffing.  De gemeenteraad behandelt tijdens twee commissievergaderingen op 8 en 24 februari de Leidse Transitievisie Warmte. De gemeenteraad vergadert erover op 10 maart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *