Woonrevolutie eist woonrecht terug voor Leidse burgers

Wonen is een grondrecht, iedereen moet passende en betaalbare huisvesting kunnen krijgen. Dat eist het woonprotest dat aanstaande zondag in Leiden gehouden wordt. En dat recht wordt nu met voeten getreden, aldus de organisatoren. De slachtoffers van de woningtekort zijn het kolossaal aantal woningzoekenden, mensen die hun huur niet meer kunnen betalen en de ingeschrevenen op lange wachtlijsten. De Woonrevolutie komt in opstand om het woonrecht van Leidse burgers terug te eisen.

door Hans Schuurman

Ellex Huls (27) master student journalistiek, is woordvoerder van Woonrevolutie. Deze groep organiseert in navolging van andere steden een woonprotest in Leiden, dat zondag om 14.00 op de Lammermarkt plaatsvindt. “Wij komen echt niet alleen op voor studenten” , zegt die, “vrijwel iedereen is de dupe door de wooncrisis.” Huls: “In mijn kennissenkring ken ik velen die geen kamers of woning kunnen krijgen en noodgedwongen bij hun ouders thuis wonen”. Schrijnend noemt die dat gehandicapte mensen al helemaal weinig zicht hebben op passende woonruimte.

In Leiden heeft het gemeentebestuur (D66, GroenLinks en PvdA) zich in 2030 ten doel gesteld 8.500 woningen en 2.700 kamers voor studenten te bouwen. Huls vindt die aantallen, gezien de huidige tekorten, volstrekt onvoldoende.

Passend en betaalbaar

Wat is passende en betaalbare huisvesting? Voor een alleenstaande een zit- slaapruimte, keukentje en natte cel van 25 m2 oppervlakte voor € 500 ? Bewoners met een bescheiden inkomen, komen in aanmerking komt voor huursubsidie waardoor de maandelijkse woonlast (exclusief water, licht etc.) op 350 tot  400 euro per maand uitkomt. Voor veel stelletje die het minimumloon verdienen, dat is ca. € 1.725 per maand, is sociale huur van € 750  (exclusief) vaak een te zware last.

Huls wil zich namens het woonprotest niet mengen in de discussie over hoogte van huren noch bij welk inkomen een huur passend zou zijn. Hun kritiek richt zich op vooral op het nijpend woningtekort en het gegeven dat wonen geen recht meer lijkt te zijn. Woonrevolutie hoopt dat iedereen over het hele politieke spectrum de eisen zal onderschrijven. Een VVD-minister uit het vorige kabinet die buitenlandse investeerders wilde aantrekken vanwege het gunstige volkshuisvesting verdienmodel, daar gruwt die van. Kritiek op de huidige kapitalistische maatschappij, klinkt door als Huls  de  tegenstanders van het woonrecht opsomt. Huls: “Vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars die tijdelijk verhuren, grote huisbazen en huisjesmelkers”. En die vervolgt: “De Woonrevolutie wil een verbod op huisuitzetting wegens huurschuld, tenzij vervangende huisvesting geboden wordt. De huur van sociale  (huur) woningen moet verlaagd worden tot het niveau betaalbaar voor elke beurs, antikraak bureaus verboden en  uitsluitend duurzaam bouwen”. www.woonrevolutie.blackblogs.org

Naschrift: Ellex Huls heeft gevraagd het taalgebruik in dit artikeltje in overeenstemming te brengen met hen als non-binair persoon. Iemand die zich noch man noch vrouw voelt. Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals ‘hen’, ‘hun’, en ‘die’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *