Geld voor sport en hobby’s voor Leidse minima

Leidenaren met een bescheiden inkomen kunnen zich meestal geen sportclublidmaatschap noch een cursus bij een opleidingsinstituut veroorloven. Er is goed nieuws voor hen. Per 1 januari werd het ‘Volwassenenfonds Sport & Cultuur’ in het leven geroepen die hun jaarlijkse contributie of cursusgeld betaalt tot maximaal € 250.  Duo-raadslid Elwin Wolters (PvdA) diende daartoe een voorstel in. Wilt u gaan hardlopen met een deskundige trainer, de kneepjes van fotografie leren, geld ligt klaar. 

door Hans Schuurman

Wolters: “Na de huur, energiekosten en dagelijkse boodschappen schiet er voor de Leidse minima echt geen geld over voor een lidmaatschap van Leiden Atletiek of een cursus fotografie bij BplusC, terwijl zij ook graag sporten of willen genieten van  cultuur”. “Het fonds betaalt voor Leidenaren met een inkomen tot 120% van de bijstand, globaal € 1.000 tot € 1.350 per maand, hun lidmaatschap- of cursusgeld”. Het fonds maakt het geld rechtstreeks over op de bankrekening van de penningmeester van de club of de administrateur van het betreffende instituut. Hierdoor kan het geld nooit verrekend worden met een uitkering of toeslagen, noch voor andere doeleinden gebruikt worden.

De gemeente Leiden heeft voor een periode van twee jaar een bedrag van € 574.000 gereserveerd. Het geld komt uit steungelden om de nadelige effecten van de coronacrisis aan te pakken ten einde een gezonde leefstijl en/of deelname aan kunst en cultuur te bevorderen. Door corona kregen vele Leidenaren met een laag inkomen vanwege beperking leefruimte en isolement soms een stevige fysieke en/of  mentale optater. Sportief bewegen of ontplooiing van talenten en creativiteit helpt hen balans in hun leven te hervinden.

Leiden heeft ongeveer 10.000 inwoners met een inkomen van maximaal 120% van de bijstand. Onze stad kent circa 3.000 bijstandsgerechtigden en ongeveer 7.000 inwoners met lage, in deeltijd verworven inkomens. Wolters hoopt dat tenminste  10% van hen gebruik gaat maken van het Volwassenenfonds.

Het college van B.&W. heeft voor de uitvoering van het project de landelijke organisatie Volwassenenfonds Sport en Cultuur in de arm genomen. Voor haar werk krijgt deze organisatie 15% van het Leidse subsidiebedrag als vergoeding voor het verwerken en beoordelen van ingediende aanvragen, uitbetalen aan de sportvereniging of cultuurinstelling plus het werven, en coachen van intermediairs.

Deze intermediairs zijn contactpersonen die mogelijk geïnteresseerde rechthebbenden minima benaderen. Het zijn medewerkers van welzijnsorganisaties, sociaal werkers van wijkteams en ook voedselbank vertegenwoordigers die veel minima ontmoeten. In Leiden zijn inmiddels 30 professionals aangemeld als intermediair vanuit o.a. Vluchtelingenwerk, JES Rijnland en de Binnenvest.  Op https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/leiden staat hier meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *