Rol van de gemeente ook onderzocht bij dodelijk ongeluk

De gemeente is niet aansprakelijk voor, noch treft hen schuld aan het ongeval op 13 juni 2021 in de Steenstraat waarbij de 7 jarige Doris dodelijk verongelukte. Fietsende Doris week uit voor de geopende achterportier van een taxi en kwam onder een bus. De taxipassagier, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met dodelijk afloop, hij komt later dit jaar voor de rechter. Maar de gemeente liet wél een steek vallen bij de vergunningsaanvraag van de verkeersmaatregelen op de plek des onheils.

door Hans Schuurman

Dit rapporteert het Openbaar Ministerie in haar onderzoek waarbij ook de verkeerssituatie ter plekke onderzocht werd. Zij doet verslag aan de burgemeester die op grond van de Wet Politie Gegevens tot geheimhouding verplicht is . De burgemeester vond het echter raadzaam  het rapport te openbaren  vanwege de enorme impact van het ongeluk. Behalve  onbeschrijfelijk leed van de familie was het ongeluk ook een traumatische ervaring voor ooggetuigen, bezoekers en ondernemers van de zaterdagmarkt op de Beestenmarkt. Lenferink oogde nog steeds aangeslagen toen hij voor de pers over de toedracht van het afschuwelijke ongeluk rapporteerde.

Leiden is een compacte centrumstad en na Den Haag de dichtst bebouwde gemeente van ons land, super druk met krappe openbare ruimte waarbinnen bussen, auto’s, fietsen als voetgangers zich moeten bewegen. Op zo’n plek vond dit noodlottig ongeluk plaats op en op een tijdstip dat het nog drukker was dan anders, de markt tussen april 2020 en september 2021. Er moest ruimte gevonden worden voor de markt op en rond de Lammermarkt en de Beestenmarkt. En om die ruimte te bieden werden ook de wegen van de Lammermarkt tot markterrein aangewezen. Voor deze grotere markt moest vanaf 13 juni de verkeerssituatie worden aangepast.

Steekje laten vallen

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen hoeft de gemeente geen verkeersbesluit te nemen, tenzij een situatie langer dan vier maanden duurt. Bij het verstrijken van deze termijn was de markt nog steeds op deze tijdelijke locatie en had het college de tijdelijke verkeersmaatregelen met een verkeersbesluit moeten borgen. De bussen reden tegen de verkeersrichting in door de Steenstraat waarvoor evenmin ontheffingen was verleend. Dit laatste erkent de gemeente niet als een tekortkoming omdat bij inschakeling van verkeersregelaars, zo’n verkeersbesluit niet meer verplicht is.

Het stadsbestuur stelt dat zij de verplaatsing van de markt en de tijdelijke verkeersmaatregelen met de nodige zorgvuldigheid nam. En zegt dat een formeel verkeersbesluit na 4 maanden niets had veranderd aan de tijdelijke verkeerssituatie in de Steenstraat noch invloed had gehad op het ongeluk. De Gemeente: ‘Het is onze ambitie om Steenstraat en Stationsstraat op termijn uitsluitend voor fietsers en voetgangers te bestemmen, maar dat vereist wel een oplossing voor alternatieve routes voor bussen en auto’s’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *