Staat de O.V.-reiziger wel centraal

Op de verkiezingsbijeenkomst van Rover Holland Rijnland over Leids openbaar vervoer schonken de (aspirant) raadsleden vooral aandacht aan verkeerssituaties en hinder van bussen. Slechts weinig oog bij hen voor de OV reiziger zelf. Verkeersborden en autobussen stemmen niet op 16 maart!

door Hans Schuurman

Aan de bijeenkomst met pub quiz deden alle 10 zittende politiek partijen in de gemeenteraad mee. Omdat de raad vanwege corona nog steeds digitaal vergadert, was de bijeenkomst in het achterzaaltje van de Vergulde Kruik een dolgezellig fysiek weerzien. De sluizen der welsprekendheid werden wijd geopend, want wie is er nou tégen openbaar vervoer? Onze stadspolitici hebben 4 jaar met rode oortjes geluisterd naar verkeerskundigen en andere mobiliteit goeroes en waren de weg misschien een beetje kwijt over de vraag voor wie ze in de gemeenteraad zitten.

De discussie ging natuurlijk over de nieuwe route ter vervanging van Stationsweg-Steenstraat en de Breestraat. Alle raadsleden zien huizenhoge problemen bij de twee alternatieve routes:  Morsweg-Noordeinde, of twee richting verkeer Turfmarkt als de Stationsweg bus vrij wordt gemaakt. Meer onderzoek en wat smallere bussen? “Omdat eerst een theoretisch verkeersonderzoek komt en daarna nog een praktijkproef, verwacht organisator Hans van Dam, dat de Stationsweg nog de gehele volgende raadsperiode voor de bus beschikbaar blijft, vertelde hij na afloop van de bijeenkomst.

Door de raadslieden werd nagenoeg uitsluitend gesproken over de hinder van grote bussen en de aantallen voertuigen. Over de gevolgen voor reizigers werd daarentegen nauwelijks een woord gerept. Bijvoorbeeld dat de reiziger voor meer kilometers meer betaalt. En dat een langere reistijd, geschat 4 tot 5 minuten, hogere exploitatiekosten tot gevolg heeft die de vervoeder verhaal door minder ritten te rijden. Gevreesd mag worden dat reiziger voor eigen vervoer kiest. Een dergelijke inbreng gezien vanuit de gebruiker, had ieder stadspoliticus gesierd. Maar deze opmerkingen kwamen niet van hen, maar van de voorzitter van de Voetgangersbeweging Nederland. 

Ontbrekende kennis

Vervolgens werd in een pub quiz de kennis van het Leids openbaar vervoer getest. De VVD en Partij Sleutelstad werden winnaars. De PvdA was de enige partij die wist dat in Leiden de bushalte Breestraat 850 bussen per dag rijden. Hans van Dam, voorzitter van reizigersbelangenvereniging Rover Holland Rijnland, zag hierin zijn bange vermoeden bevestigd dat raadsleden slechts weinig zicht op reizigersstromen hebben. Volgens de plannen wordt de komende raadsperiode de Breestraat weer afgesloten omdat het asfalt wordt  vervangen door klinkerbestrating. Dat is duur en vraagt extra onderhoud. D66 wil het heroverwegen, de andere partijen hielden zich stil. Van Dam verwacht dat deze belangrijkste halte in de Breestraat voorlopig dus blijft. De Partij voor de Dieren ziet het liefst energieopwekkende verharding van de Breestraat. Steeds meer innovatieve ideeën rolden over de tafel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *