Leiden kiest voor groen en duurzaam

GroenLinks is winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden, D66 dé verliezer. Succes voor Partij voor de Dieren, Studenten voor Leiden en Partij Sleutelstad. VVD, CDA en SP verliezen een zeteltje in de raad. PvdA en ChristenUnie blijven gelijk. De kiezersopkomst was 54% iets boven het landelijk gemiddelde.

door Hans Schuurman

GroenLinks lijstrekker Ashley North was voor het eerst van z’n leven sprakeloos. Het GL succes, 10 zetels, overtrof zijn stoutste verwachtingen. Was GL eerder met 7 raadszetels vertegenwoordigd, met hun soms tweeslachtige houding vanwege bestuur deelname, zoals bij de herinrichtingvoorstel Roomburgerpark, hadden ze eerder een oorvijg verwacht. Maar hun thema’s milieu en duurzaamheid sloegen aan en anders dan bij D66 gleed burger protest af van wethouder ‘Teflon Ashley’.

Jaloersmakend, de druiven zijn zuur voor D66, hun fractie gedecimeerde van 9 naar 6. Voorvrouw Fleur Spijker sloeg vier jaar lang overal, Paul Dirkse vervulde alle sportaccommodatie wensen. Maar naar verluid vervreemde de partij zich van de Leidenaren, ging toch door met de 115 meter hoge woontoren, maakte ruzie met wijkkopstukken en had meer oog voor studenten dan voor eengezinswoning gegadigden. Hun studenten kiezersbestand liet de ‘onderwijspartij’ waarschijnlijk ook vallen.

Studenten voor Leiden, de enige nieuwkomer in de  raad, haalde 2 zetels. Met de groei van Partij Sleutelstad, van 2 naar 3, volgt deze de landelijke trend van plaatselijke partijen als gevolg van d kiezers veronderstelling dat plaatselijke thema’s bij lokale partijen meer aandacht krijgen dan bij landelijke partijen. Martine van Schaik, lijstrekker van Partij voor de Dieren,  is euforisch over haar 4 e zetel. De PvdD was vier jaar zeer aanwezig in de stad. “Van Schaik: “Steeds meer Leidenaren kiezen een partij die haar rug recht houdt als het gaat om natuur, dieren en het milieu en de grenzen van de groei in onze stad onderkent”. De VVD voerde 4 jaar actieve oppositie, maar kreeg geen waardering en ging terug van 6 naar 5 zetels. Het Mark Rutte effect mocht niet baten. Lijsttrekker Maarten de Crom: “We zijn dankbaar voor alle steun en vertrouwen plus de inzet van onze fantastische vrijwilligers. We gaan gewoon door met ons werk voor de gewone Leidenaars”.

College partij PvdA profiteerde niet van haar vierjarige bestuur bijdrage in het sociaal domein. Ook ChristenUnie behield haar ene zetel. Het CDA, van 3 naar 2,  zag haar kritische oppositie niet gehonoreerd en werd meegetrokken in de landelijke neergaande trend. Leiden Participeert en Klimaat Actie Nu, beide nieuwkomers, kregen geen zetels. De Leidse gemeenteraad heeft 39 zetels. Het aantal raadsfracties in de volgende raadsperiode wordt een werkbaar 10-tal fracties. GroenLinks, D66, VVD, PvdA en PvdD ieder met vier of meer zetels, hebben straks iets in de melk te brokkelen bij de vorming van een nieuw college van B.&W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *