Puzzelstuk het nieuwe thuis voor mensen met autisme

Voor ouders van kinderen met autisme is hun aandoening een groot raadsel. Een puzzel eigenlijk dat hun hersenen informatie anders verwerken dan niet autistische mensen. Vreselijk druk is het in hun hoofd, waarvoor ze structuur nodig hebben. Zeker hen met een laag IQ aldus Esther Karsch-Spiro die zelf een autistische zoon heeft. Zij nam in 2016 het initiatief voor de bouw van levensloopbestendige woonvoorziening waar deze doelgroep onder begeleiding kan wonen. Vorige week startte de bouw van ‘Puzzelstuk.

door Hans Schuurman 

Puzzelstuk is een woonplek voor 16 autistische mensen met meer beperkingen. ‘De voorziening is speciaal ontworpen voor deze doelgroep, waarbij de zorg en ondersteuning zijn afgestemd op de handicaps. Het gebouw is zodanig ingericht dat haar bewoners er altijd, ook als ze ouder of meer hulpbehoevend worden, kunnen blijven wonen. Puzzelstuk heeft bredere deuropeningen, is drempelloos en wordt voorzien van  domotica, elektronische apparatuur om de zorg voor de bewoners mogelijk te maken, zoals speakers om vanuit de studio aan de begeleiding hulp te kunnen vragen. Het gebouw heeft twee vleugels waarvan er een zodanig gesitueerd is dat de bewoners van de studio’s zo weinig mogelijke hinder ondervinden van omgevingsgeluiden. De ‘prikkelarme’ tuin die de woonvoorziening gaat omringen, wordt ontworpen door Annelies Dijkman.  

Er zijn twee groepen bewoners zijn van het Puzzelstuk. Elke groep heeft een gemeenschappelijke huiskamer met een grote keuken waar gegeten wordt en ook activiteiten samen gedaan kunnen worden. De bewoners hebben hun hele leven zorg en begeleiding nodig. Puzzelstuk werkt daartoe samen met de zorgorganisatie ASVZ.  Karsch: “Gegeven het feit dat veel bewoners intensieve hulp nodig hebben, besteden wij ook aandacht aan het bevorderen van hun zelfredzaamheid”. “Overdag gaan de bewoners naar hun werk, voor Puzzelstuk bewoners is dat dagbesteding”. En zij vervolgt: “Helaas zijn er recent twee toekomstige bewoners afgevallen, dus we hebben op dit moment nog twee plekjes over voor bewoners met een Verstandelijk Gehandicapte (VG) indicatie van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met overdag ergens anders dagbesteding”. 

Anders vasthouden

Karsch: “Wij, ouders van de toekomstige bewoners van Puzzelstuk, weten in ons hoofd dat het goed is dat onze kinderen het huis uitgaan, maar in ons hart kost ‘t ons enorm veel moeite onze bijzondere kinderen los te laten. Onder elkaar zeggen wij: “We laten ze niet los maar gaan ze anders vasthouden.

Esther Karsch roemde in haar slotspeechje de steun en medewerking van woningcorporatie De Sleutels, eigenaar van het pand, en bedankte (oud) stadsbestuurders van Sociaal Domein en Bouwen & Wonen. De initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Puzzelstuk nam tot slot de gelegenheid te baat erop te wijzen dat om aan alle woonwensen te kunnen voldoen, men via crowdfunding kan bijdragen. Meer informatie: www.stichtingpuzzelstuk.nl  Woonvoorziening  Puzzelstuk, Mary Zeldenrustweg 18 wordt in april 2023 opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *