Het CDA favoriet het stadsbestuur te verbreden

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen gingen drie informateurs onderzoeken welke partijen een nieuw stadsbestuur kunnen vormen. Hun advies werd Ashley North, voorman van grootste partij GroenLinks vrijdag aangeboden. De voorkeursoptie is een coalitie van GroenLinks, D66, PvdA én CDA. Het CDA past programmatisch het best, aldus de verkenners. Of is deze partij het meest inschikkelijk?

door Hans Schuurman

Verbreding is nodig omdat de coalitie uit de vorige raadsperiode zetels verloor. GroenLinks heeft nu 10 zetels; D66 (6) en PvdA (4) zouden op een te wankele meerderheid steunen van maar 20 zetels van de 39 zetels tellende Leidse gemeenteraad, aldus Rob de Lint de voorzitter van het informateurteam. “Bij onze zoektocht naar een politieke partij die programmatische het dichtst staat bij de andere drie partijen, komt het CDA als eerste uit te bus”. “D66, evenwel”, voegt hij eraan toe, “zag toch eigenlijk liever de VVD als de vierde partij.”

Op 16 maart kregen D66 en het CDA flinke kiezers afstraffingen, beide partijen verloren 30% van hun zetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam maar net de helft van de Leidse kiesgerechtigden opdagen. Een veeg signaal voor de betrokkenheid van de burgers bij hun lokaal bestuur.

Brede coalitie

De informateurs Yvonne van Delft, Rob de Lint en Mart Keuning voelden uit getalsmatig oogpunt gedwongen naar een bredere coalitie te zoeken mét het CDA erbij komt men op 22 zetels. En optie 2, de VVD in plaats van het CDA, steunt op 25 zetels.

Bij hun zoektocht bleek de Partij voor de Dieren (4 zetels), ondanks dat zij programmatisch het dicht bij GroenLinks staat, bestuursverantwoordelijkheid te schuwen. Partij Sleutelstad had volgens hen te weinig politieke raakvlakken en Studenten voor Leiden moet nog bijkomen van haar succes.

Dat GroenLinks, D66, PvdA geen noemenswaardige samenwerking problemen hebben, is evident na vier jaar partnerschap. Blijft dus alles bij ’t oude; de verduurzaming van de stad, volkshuisvesting plannen, sociaal domein en de financiering van de gemeentelijke ambities?  Niet helemaal, GroenLinks speelt nu de eerste viool spelen in de B.&W. kamer. En passen GroenLinks, D66, PvdA zich bij het CDA aan die hen nog maar even geleden hen ‘te vuur te zwaard’ bestreed? Nemen zij de CDA-kritiek op de maximaal 70 meter bouwhoogte, goedkoop afgesloten leningen en lastenverzwaring van de burger over? De verkiezingen zijn geweest, het CDA met twee zetels is nodig voor de coalitie stabiliteit.  

Bestuurscultuur

De Leidenaren in de wijken voelden zich vier jaar lang niet gehoord, keerden zich af, 53% kwam naar de stembus. Het moet dus anders volgens het formateursteam. De huidige vergaderstructuur wordt heroverwogen, werkdruk voor raadsleden minder, experts worden ingeschakeld. Het is tijd voor een nieuwe bestuursstructuur.  Nu wordt een formateur aangezocht bestuurders en portefeuilles is het volgende. Wie formateur wordt is geheim, maar de naam van Fleur Spijker doet de ronde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *