Ondermijning met drugsgeld een veelkoppig monster

Iedere vrijdag op weg naar huis gebruikt de Leidse belastingambtenaar in hetzelfde onooglijke restaurantje een avondmaaltijd. Hij zit daar tot sluitingstijd moederziel alleen en rekent daarna ca. 25 euro af. Daags vóór zijn pensionering opent hij het belastingdossier van het eetzaakje. Elke vrijdagavond wordt € 1.000 inkomsten opgegeven. Het bedrag van de drugsverkoop aan de achterdeur.

door Hans Schuurman

Burgemeester Lenferink is meestal kort van stof, maar nu bij het onderwerp witwassen van crimineel geld en ‘ondermijning’, is hij niet te stóppen. Ten onrechte krijgt zijns inziens het veelkoppig monster, ‘ondermijning’ waarbij crimineel geld uit de onderwereld legaal opduikt te weinig aandacht.

‘Burgemeester sluit drugspand’, ‘Hennepkwekerij ontdekt’, ‘verdachte veroordeeld voor witwassen’ dit nieuws trekt nauwelijks meer aandacht. Behalve als een naam genoemd wordt: ‘Bruine Boon’ , de ‘Rijnstraat’ of als in het stille huis tegenover je opeens weedplanten naar buiten gedragen worden. Even schrikken, maar daar wil je toch niets mee te maken hebben.

Geweld

Lenferink haalt je uit de droom: “Deze criminele activiteiten gaan vaak samen met geweld; geven een negatieve uitstraling op de buurt en is een bron van oneerlijke concurrentie voor de bonafide ondernemer”. “Dus een zaak voor ons allen”. “Bij deze georganiseerde criminaliteit vervaagt de tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld”, waarschuwt hij.

Wat doet Leiden hiertegen? Lenferink: De gemeente heeft 5 medewerkers in dienst mede gefinancierd uit de 4 ton die de vorige gemeenteraad beschikbaar stelde. Wij werken nauw samen met politie, brandweer, openbaar ministerie en belastingdienst in het onderzoek naar deze vorm van criminaliteit. Leidens’ preventief onderzoek stoelt op de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) een  bestuursrechtelijk instrument dat ons in staat stelt vergunningen te weigeren, in te trekken en boetes op te leggen. Lenferink: “Het is een effectief instrument, bijna 70% van de gevallen heeft de gemeente met inzet van Bibob risico van misdaad voorkomen. Lenferink is er trots op dat Leiden in ons land voorop loopt bij de bestrijding van ondermijning.

oneerlijke concurrentie

De burgemeester wordt regelmatig aangesproken door ondernemers. Leiden te streng  met vergunningen verlenen of minutieus onderzoek, zeker? Lenferink: “Nee, dát juist niet, het tegenovergestelde”, zegt hij, ”ik krijg complimentjes dat ondernemers gevrijwaard worden van oneerlijke concurrentie”.

“Hoe kunnen Leidenaren meewerken aan de bestrijding van ondermijning? “Alert zijn, signaleren en melden van verdachte situaties”, antwoordt Lenferink. Verdachte situaties? Een winkel waar nooit klanten komen; afgeplakte ramen en/of een vreemde geur en/of drugsafval; een huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen; een bedrijventerrein waar alleen activiteit is buiten kantooruren zijn en panden die zeer snel worden doorverkocht. Meld uw vermoedens bij de politie (0900 – 88 44) of bij Meld misdaad anoniem (0800 – 70 00)/ meldmisdaadanoniem.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *