Tegemoetkoming voor energiearmoede minima

Leidse huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum krijgen een eenmalige tegemoetkoming van € 800,- van het Rijk. Vanwege de acute nood schiet de gemeente schiet het bedrag deze maand voor. Het geld is voor deze huishoudens hard nodig om de gestegen energierekening te betalen. Verbetering woningisolatie wordt verder gepromote.

door Hans Schuurman

De gemeente denkt dat ca. 4.500 Leidse huishoudens zulke hoge energielasten krijgen dat zij de rekening van de explosief gestegen gasprijzen niet kunnen betalen. Goed bedoelde adviezen tuimelen over elkaar: De verwarming lager zetten, winterkleding in huis dragen, dekens of bubbeltjesplastic voor de ramen plaatsen, en koud douchen etc. Aanbrengen van energiebesparende maatregelen zoals aanschaf van tochtstrip, radiatorfolie en ledlampen kosten geld en niet iedereen is een handige klusser.

“Het zijn juist huishoudens in de lagere inkomenscategorieën die in slecht geïsoleerde huizen wonen”, aldus  Wethouder Fleur Spijker (D66). Zij richt haar eerste aandacht op de wijken Noorderkwartier, De Kooi, De Hoven en Slaaghwijk. “Er is € 1,4 miljoen voor de komende twee jaar voor uitgetrokken’’, aldus Spijker. En er worden jonge mensen gerekruteerd die bewoners kunnen helpen bij het aanbrengen van energiebesparende materialen”, vertelt zij.

Energielabel B

Woningcorporatie Portaal meldt dat de6 Leidsehuurdersorganisaties afspraken dat de huizen die het slechtst scoren op energieverbruik, dit jaar geen huurverhoging krijgen. Zij informeren hun huurders hierover vóór 1 mei.Net als andere corporaties zegt Portaal de afgelopen jaren fors geïnvesteerd te hebben in duurzaamheid van hun woningvoorraad en te streven naar een gemiddeld energielabel B. Nu kijkt zij of en bij de woningen met een lager energielabel de verduurzaming versneld kan worden. Woningcorporaties zijn afhankelijk van gemeente en bouwbedrijven. En ook de bouwmaterialen zijn veel duurder geworden en soms niet te krijg.

Volgens de gemeente komt er ook hulp voor eigenaren van koopwoningen met een waarde van minder dan de Nationale Hypotheek Grens (NHG-grens) van € 355.000, -. Deze hulp bestaat uit subsidie voor isolatie en hulp bij de uitvoering van isolatiemaatregelen.

De gemeente belooft dat elke rechthebbenden de € 800,- automatisch op zijn of haar bankrekening gestort krijgt. Voor inwoners die nog niet bekend zijn bij de gemeente maar menen op basis van hun inkomenssituatie wel in aanmerking komen voor de toeslag, kunnen zij deze toeslag vanaf 25 april 2022 aanvragen via de website van de gemeente Leiden. Voor Leidenaren die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag of voor wie de energietoeslag onvoldoende soelaas biedt, maken aanspraak op bijzondere bijstand mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *