Wanneer is het Stadhuis nou eens klaar?

De stadhuisverbouwing valt weer duurder uit en ook de geplande oplevingsdatum wordt verder weggeschoven. De sfeer tussen de aannemer, Du Prie, en de gemeente wordt er ook niet gezelliger op. Zo loopt er een arbitragezaak voor wiens rekening onvoorzien meerkosten komen. En nu dreigt Du Prie met het ‘retentierecht’, hetgeen zoveel betekent als: ‘Eerst alles betalen pas dan pas krijg je de sleutel’.

door Hans Schuurman

De verbouw en renovatie van het stadhuis kost nu al €19.762.000. Vanwege onverwachte mankementen en verscholen gebreken werd de geraamde verbouwingsom al drie keer verhoogd ten bedrage van verscheiden miljoenen. Eerder gereserveerde meerkosten zijn al lang opgesoupeerd. En nu presenteert aannemer Du Prie de gemeente opnieuw met onvoorzien meerkosten. Een extra rekening voor de bouw van € 161.000; € 46.000 wordt opgevoerd voor plankosten en weer een onvoorzien buffer is nodig in het project van € 207.000.  De verbouwing van de tweede etage waar de raadszaal, de trouwzaal én de vertrekken van B.&W. zich bevinden, blijken een echt geld slurpertje. Voor de uitloop van de bouwtijd heeft de aannemer een eigentijdse verklaring, massaal ziekteverzuim door corona.

Verhuizing uitgesteld De aannemer is voorzichtig opnieuw een datum te geven wanneer het gebouw klaar is. Zij dénkt aan april/mei (2022). Du Prie geeft aan mogelijk haar retentierecht in te zetten indien geen overeenstemming wordt bereikt over de uitstaande rekeningen. De gemeente betwist dat recht en vreest dat dit tot veel onzekerheid leidt over de verhuisdatum van een aantal  afdelingen die nu in stadskantoor LEVEL zijn ondergebracht. De gemeente zet alles op ‘haren en snaren’ dat op 1 juli 2022 de ambtenaren belast met de bestuur ondersteuning op het Stadshuis zitten.  De loketten voor publieksdienstverlening blijven permanent in stadskantoor LEVEL. Maar nog los van alle verstopte – en verborgen gebreken, duurder materiaal en corona, doemt een ander spookbeeld in het straks prachtig gerenoveerde stadhuis. Voor het soepel weer aan ‘t werk gaan van de medewerkers zit ’t ook al niet mee. Er zijn mogelijk leveringsproblemen door de wereldwijde chiptekorten bij de ICT-apparatuur. En, de chips waren wel op tijd besteld, haast de gemeente aan deze eventuele tegenslag toe te voegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *