Ook € 800 energietoeslag voor studenten?

Vindt het college van B.& W. het niet oneerlijk dat Leidse studenten niet in aanmerking komen voor de € 800 tegemoetkoming ter bestrijding van de gestegen energiekosten? De raadsleden Mitchell Wiegand Bruss en Elianne Wijnands van de partij Studenten voor Leiden (PVL) stelden deze vaag aan het stadsbestuur. Studenten en (werkende) jongeren die zelfstandig wonen behoren immers vaak tot de lagere inkomenscategorieën!

door Hans Schuurman

Uit het antwoord van B.&W. valt op t maken dat zij wel begrip hebben voor de positie van de studenten en jongeren (tussen 18 en 20 jaar) die voor deze tegemoetkoming worden uitgesloten, maar hun woonsituatie te divers achten de regeling op hen van toepassing te verklaren. In individuele gevallen, wanneer de energiekosten van studenten en jongeren in deze lage inkomstencategorie daartoe aanleiding geeft, verwijst het stadsbestuur naar individuele bijzondere bijstand. B.&W.: “Dan komt deze financiële ondersteuning terecht bij de studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben”.

Er werd speciaal een telefoontje gepleegd naar Den Haag wat er gebeurt als Leiden van de strikte richtlijnen te guste van bepaalde groepen zou afwijken. Dan kunt u het mooi vergeten als dan blijkt dat het eerder toegezegde bedrag ontoereikend is, luidde vrij vertaalt het antwoord.

Desgevraagd erkent raadslid Wiegand Bruss (SVL) dat studenten zeer uiteenlopend wonen. Hij mist echter de aandacht van het college voor studenten die in slecht geïsoleerde huizen wonen en daarom vaak financieel slachtoffer zijn van de stijgende gasprijzen.

In haar antwoord wijst het stadsbestuur op de acties die gevoerd worden woningen te verduurzamen ten einde energiekosten voor huurders en verhuurders omlaag te brengen. Juridische bijstand die huurders gegeven kan worden om verduurzamingsmaatregelen af te kunnen dwingen bij huurbazen, zoals het vervangen van enkel glas. De gemeente ontwikkelt deze aanpak samen met het huurteam en de rechtswinkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *