Tour d’amour in Rijn en Vliet

Op de lagere school bij aardrijkskunde moesten we met z’n tweeën op het smalle schoolbankje samendoen met de Bosatlas dus schoof ik dicht tegen het meisje naast mij aan. Ik voelde haar warme lichaam maar dat zwarte haarkrulletje in haar hals, dát intrigeerde mij het meest. Hoe graag wilde ik het om mijn vinger winden, maar dorst ‘t niet. Ik was verliefd op haar, maar dat gevoel kon ik niet thuisbrengen. Ik trouwde later met een man, haar oudste broer. Zo hoorde het toch!

door Hans Schuurman

Magda Römgens (1937) presenteerde vorige week samen met schrijfster Eveline van de Putte en  DragQueen Victoria False de Tour d’ Amour in zorg- en wooncentrum ‘Rijn en Vliet’. Een programma met als thema, de zoektocht naar veilige huisvesting voor oudere homo’s en lesbiennes. De 200ste presentatie ging al het hele land door en werd niet toevallig in Leiden gevierd, de première was in 2013 in ‘Huis op de Waard’.

“Het is echter een vergissing te denken dat deze succesreeks zonder slag of stoot plaatsvond”, vertelt Römgens. De woongroepen voor ouderen, verpleeghuizen en zorginstelling die wij benaderen voor ons programma, reageren in eerste instantie vaak sympathiserend maar tevens terughoudend. Een veel voorkomende reactie van de directies: “Bewoners met een andere geaardheid hebben wij niet in ons huis”. “Als ik dát hoor, weet ik zeker dat er een taak voor ons is”. En Römgens vervolgt: ”Want ongeveer 10% van de Nederlanders is anders geaard”. Is het dan niet aannemelijk dat eenzelfde percentage ook bij u woont en hun gevoelens uit vrees voor acceptatie niet uit?  

Römgens is sinds 2010 actief in de werkgroep Wonen voor Roze Ouderen van het COC Leiden. Werd indertijd gedacht aan afzonderlijke roze wooncomplexen of aparte afdelingen, het inzicht brak door dat beter bestaande ouderenhuisvesting meer welkom en veiliger gemaakt moesten worden voor oudere LHBTI-ers. Er kwam een keurmerk: ‘De Roze Loper’.

In 2013 publiceerde Eveline van de Putte: ‘Stromachtig stil’, 27 levensverhalen van Roze 50-plussers met hun foto’s. Maar het boekje rolde de loper uit voor veel meer dan schrijfster Van de Putte en initiator Römgens konden bevroeden. Het leidde tot drukbezochte publieksoptredens met indringende gedachtewisseling in verzorgings- en verpleeghuizen en bij opleidingen in de gezondheidszorg. De ontspannen sfeer in Tour d’amour, een programma van krap twee uur met levensverhalen, gedichten en een zingende DragQueen: ‘Nooit eens Romeo en Julius’, vormden een aanzet tot gesprek. “Roze bewoners van ouderenvoorzieningen zijn tot nu toe onbekend, ongezien of ze werden veroordeeld door generatiegenoten “De jubileumbijeenkomst ‘Tour d’amour’ in Rijn en Vliet vandaag is echt niet de laatste, aldus de onvermoeibare Römgens, er is nog veel te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *