Nieuw ontwerp voor faculteit  Humanities Campus

De Universiteit Leiden bouwt op eigen grond haar nieuwe faculteit Humanities Campus (Geesteswetenschappen). De 58 sociale huurwoningen van het Witte Singel-Doelencomplex die hun ambitieuzere bouwplannen dwarsboomden, worden niet gesloopt. Was de gemeente eerder benauwd dat de universiteit zonder hun medewerking aan deze nieuwbouw met campus naar Den Haag zou uitwijken, gedupeerde bewoners, burgerkritiek en de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, brachten haar op andere gedachten. Kleiner campus kan ook wel, zo schikte de universiteit zich.

door Hans Schuurman   

Volgens de universiteit is 5.500 m2 minder vloeroppervlakte in het nieuwe ontwerp toch geen probleem en heeft zij het verzet met onuitgesproken dreiging laten varen. Coronatijd heeft ons het inzicht verschaft dat veel werknemers thuis (willen) werken, verklaard zij haar ommezwaai. Bovendien zal het ook iedereen opgevallen zijn dat de collegezalen stukken leger zijn dan voor covid-19. Studenten die elkaar graag zegge te ontmoeten op college, ontdekten een grotere vrijheid met de online colleges. Ter besparing van ruimte ziet de universiteit af van het bouwen van  huisvesting voor studenten, promovendi en postdoc-onderzoekers.

Het huidige Lipsiusgebouw wordt afgebroken in 2027/2028, daarvoor komt een kleiner gebouw terug, Lipsius-Zuid genaamd. Dit wordt het centrale studentenvoorzieningengebouw met onder meer de informatiefunctie. Op de plek die hierdoor vrij komt een vierkant park, onderdeel van de Singelparkroute, waar wandelaars, studenten en buurtbewoners elkaar ontmoeten.

Singelpark

Aan het parkje grenst het Reuvergebouw dat na nieuwbouw, 2026/2027,  iets groter uitvalt en waar onderwijs gegeven wordt. De afgelopen jaren hebben de Universiteit Leiden en de gemeente al gewerkt aan de renovatie van het P.J. Veth gebouw en het Arsenaal. Achter Lipsius en het Reuvergebouw, aan de overkant van Witte Singel, ligt het Cluster Zuid en Noord. Hier wordt op  het ogenblik al de casco van het gebouw gerenoveerd, de contouren blijven behouden en proces dat in 2024/2025 wordt afgerond. In 2029 moet de campus klaar zijn.

In mei-juli worden twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De plannen worden toegelicht en hun wensen geïnventariseerd. Na de zomer wordt het concept ‘Aangepast Stedenbouwkundig Plan alternatieve Humanities Campus’ met de buurt besproken en wordt hun adviezen teruggekoppeld. Voor nadere informatie: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/05/humanities-campus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *