Babylon’s hangende tuinen in 2025 in Leiden

Koning Nebukadnezar wilde ‘t zijn favoriete vrouw Amytes, die uit een groene bergachtige omgeving kwam, lekker naar het zin maken en legde om zich daar thuis te voelen in Babylon hangende tuinen aan. Dat was rond 600 vóór Christus. In 2025 staat op de hoek van de Vijf Meilaan en de Churchilllaan ‘De Premier’ ook met een verticaal aangelegd groen een appartementengebouw van 70 meter en 350 woningen. De eerste is deze ‘Premier’ echter niet.

door Hans Schuurman

De Premier doet denken aan deze hangende tuinen van Babylon waarvan overigens het werkelijk bestaan nog steeds in twijfel getrokken wordt door veel geschiedkundigen. Wethouder Fleur Spijker (D66) kent geen twijfels over haar natuur inclusieve gebouw. Zij gebruikt uitsluitend superlatieven, “Super mooi, wordt het gebouw met 30% sociale huurwoningen; woningen voor starters, midden huur en 1.000 m2 kantoorruimte”, vertelt zij. 

Tot aan de sloop wordt het huidige leegstaande gebouw, voorheen een mbo-school, gebruikt voor huisvesting van  gescheiden vrouwen met hun kinderen door de stichting ‘Divorce Housing’. Het gebouw krijgt straks een inpandige parkeergarage, deels ondergronds. Het wordt een natuur inclusief gebouw, met groene gevels en groene daken. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd aan het hoogwaardige groen van Leiden iets toe te voegen, aldus de gemeentebestuurder.

Diverse soorten planten en struiken die op hun beurt ook insecten, vogels  etc. aantrekken, krijgen hier ook (gratis) inwoning. Dat alles draagt bij aan meer biodiversiteit en een betere aanpassing aan de klimaatverandering. Goed voor de natuur, toevoeging van ecologische waarden en waterberging, die het pand koeler houdt in de zomer. Het wordt het groenste gebouw van Leiden, meldt Spijker trots.

Hoewel het ontwerp enthousiast zonder veel kritiek door de buurt ontvangen werd, blijven nog wel een maar vragen over op het gebied van stikstof, windhinder, brandveiligheid, schaduwwerking en parkeren. Alles wordt nader onderzocht. En wordt de Leidse ‘Premier’ de groenste gebouw van heel Nederland? Woontorens met groene gevels winnen aan populariteit. Behalve in Leiden verrijzen ze in meer Nederlandse steden. In Amsterdam op de Zuidas staat er al een, in Utrecht en Eindhoven wordt zoiets gebouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *