Extra verkeersdrukte oorzaak van scheuren in woningen?

De nieuwe fietsrotonde Herenstraat-Koninginnelaan veroorzaakt extra verkeersdruk in de Staalwijkstraat en is mogelijk de oorzaak van scheuren in de voorgevel van de woningen ter plaatse. Thijs Vos (Partij Sleutelstad) stelde hierover kritische schriftelijke vragen aan het college van B.&W, deed verkeersstroom verbetersuggesties en verlangt een onafhankelijk onderzoek.

door Hans Schuurman

Bij de herinrichting van de rotonde Herenstraat/ Koninginnelaan is de toegang tot de Leuvenstraat

Vanaf Zuidwest voor het autoverkeer afgesloten om naar het centrum te rijden. Veel autoverkeer kiest hierom voor de route via de 8 meter smalle Staalwijkstraat, aldus Vos. Kan deze smalle straat, met geparkeerde auto’s aan beide zijden, daarom niet beter een éénrichting straat worden, vraagt hij het college. Bewoners melden dat door de toegenomen drukte, auto’s vaak achteruit moeten rijden om elkaar te kunnen passeren waardoor onveilige situaties ontstaan alsmede aanrijschades waarvan de dader ‘op het kerkhof ligt’.

Het stadsbestuur reageert relativerend op de mogelijke verkeerstoename waarbij zij put uit tellingen gedateerd uit januari en maart 2019 waarbij 15 á 20 auto’s extra tijdens hier uitweken tijdens het drukste spitsuur. Die te verwachte toename vond B.&W. te gering om de veranderde verkeersbewegingen als onveilig te bestempelen.

Eénrichting verkeer

Volgens B.&W. is éénrichting verkeer voor de Staalwijkstraat wel een mogelijke oplossing, maar veroorzaakt zij andere problemen bij verkeerscirculatie in de wijk. “Eénrichting verkeer zorgt voor een herverdeling van autoverkeer, niet voor minder autoverkeer in de wijk”, werpt de gemeente tegen. De Staalwijkstraat samen met de Andries Schotkade bieden de toegankelijkheid van de Tuinstadwijk. En als er éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd op de Staalwijkstraat kan autoverkeer alleen nog bij de Andries Schotkade de wijk in- en uitrijden. De stroom autoverkeer op de Andries Schotkade zal dan op haar beurt toenemen. Meer afslaand autoverkeer richting de Andries Schotkade leidt bovendien tot verkeersonveiligheid door wachtrij vorming in de nabijheid van de spoorwegovergang. Het kruispunt wordt intensief gebruikt door fietsers. De combinatie van intensief fietsverkeer én toename van het afslaande gemotoriseerd verkeer vindt B.&W. ongewenst vanwege de beperkte opstelruimte voor kruisend en afslaand verkeer op de Herenstraat.

Het college van B.&W. meldt wel bereid te zijn omwonenden bij de keuze van het onderzoeksbureau en de te formuleren onderzoeksopdracht te betrekken. Echter voordat zij zich uitspreekt over het financieel compenseren van eventuele schade aan huizen, wil zij het oorzakelijk verband aangetoond hebben tussen woningschade en de toegenomen verkeersdrukte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *