Fietsveiliger rotonde bij de Groote Vink

Niet de komst van een fietsveiliger rotonde bij de Groote Vink, maar de mate van invloed die Leidenaren hebben hóe die wordt aangelegd, verdeelde de gemeenteraad in hun eerste vergadering in nieuwe samenstelling. Het college van B.&W. vindt het informeren van burgers over de plannen voldoende, hen laten adviseren niet nodig. Er valt niet echt iets te kiezen, het zijn louter technische opties, aldus demissionair wethouder Ashley North.  

door Hans Schuurman

Het kruispunt bij de Groote Vink-Haagweg-Leidseweg, entree tot de Stevenshof, is verkeersonveilig, er gebeuren best vaak ongelukken op de twee fiets oversteekpunten. De Groote Vink is onderdeel van een belangrijke en drukke fietsroute tussen onder andere de wijk Stevenshof, gemeente Voorschoten en de binnenstad. Aanpassing van de verkeerssituatie is ook nodig geworden vanwege de ontsluiting ten behoeve van de nieuwbouw op de voormalig Intratuin-locatie in Voorschoten.

De plannen van het stadsbestuur sporen bij hun idee voorrang te geven aan duurzame vervoersmiddelen met weinig of geen uitstoot en (verhoudingsgewijs) een beperkte ruimtevraag, zoals fiets, voetganger en openbaar vervoer.

Naast het oplossen van de verkeersonveiligheid op het kruispunt heeft de gemeente Voorschoten een knelpunt op de Leidseweg tussen de Trompweg en de gemeentegrens met Leiden. Dit deel van de Leidseweg lastig in te richten als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur), wat ook ten koste gaat van de leefbaarheid in die straat. Voorschoten heeft daarom besloten een nieuwe ontsluitingsweg aan (willen) leggen en de Leidseweg doodlopend te maken voor gemotoriseerd verkeer.

De kruising Groote Vink wordt met de aanleg van een rotonde anders ingericht. Al het gemotoriseerde verkeer van en naar Voorschoten gaat straks gebruik maken van de bestaande onderdoorgang. Hierdoor kunnen fietsers in de toekomst ongehinderd en zonder over te moeten steken doorfietsen, waardoor verkeersconflicten tot het verleden behoren.

Participatie

Na de zomer presenteert demissionair wethouder Ashley North het ontwerp. Met de bewoners wordt besproken hoe we bijvoorbeeld de fietspaden lopen en hoe de veiligheid verbeterd wordt. Verder worden de omwonenden geraadpleegd over groeninvulling en uit te voeren geluidsonderzoeken.

De Partij Sleutelstad en de SP stelden voor met name de bewoners van de Stevenshof extra te betrekken bij de plannen. En niet slechts in informatieve zin maar ook adviserend. De raadslieden Vos en Teeuwen wreven de wethouder fijntjes onder de neus dat de gemeente een slecht ‘trackrecord’ met participatie, haar burgers (meer) zeggenschap toestaan. Beiden gaven voorbeelden waar burgerlijke participatie schromelijk tekortschoot, fietspad over Zijlbrug en rotonde Herenstaat\Koninginnenweg, en onvrede bij omwonenden doorzeurde. Maar North hield voet bij stuk. Alleen als er echte keuzen te maken zijn, tillen wij het participatieniveau naar een hoger plan van adviseren.De wethouder kreeg daarin steun van de gemeenteraad minus de partijen PS en SP. De start van de werkzaamheden is vanaf 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *