Vluchtelingen huisvesting bieden is slechts een van de taken van de gemeente

De gemeente vangt in het schoolgebouw Lammenschansweg 6 en het Stationsplein 107, nog eens 150 Oekraïense vluchtelingen op. Werd eerder gerekend op ca. 50.000 vluchtelingen in Nederland, dit vermoedelijke aantal is recent opgehoogd met 25.000. Leiden moest met de eerdere inschatting minimaal 306 mensen opvangen. Maar behalve behuizing te bieden zijn er veel meer taken te regelen voor de door oorlog getroffen vluchtelingen.

door Hans Schuurman

Op 10 mei waren in Leiden 370 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven. Naast de 90 Oekraïense vluchtelingen die toen in de gemeentelijke opvang aan de Schipholweg verbleven, woonden er enkele (alleenstaande mannen) in woningen in Zuidwest. De overige vluchtelingen verbleven bij particulieren. Donderdag 12 mei trokken de eerste bewoners in de nieuwe opvanglocatie van het Alrijne ziekenhuis aan de Houtlaan, die plaats biedt aan 237 mensen. Deze accommodatie wordt grotendeels gevuld met mensen die nu nog bij particulieren verblijven. En als alle ambtenaren uit het Stationsplein 107 zijn verkast naar LEVEL óf het verbouwde Stadhuis, kunnen in het oude belastingkantoor 150 Oekraïners gaan wonen.

Leefgeld

Maar met een dak boven het hoofd houdt de zorg voor Oekraïense vluchtelingen niet op. Zij hebben recht op leefgeld, € 260 per maand per persoon, waarvan € 205 voor voedsel en € 55 voor kleding en andere persoonlijke spulletjes.  Zij die een die een Nederlandse bankrekening hebben geopend (DigiD verplicht) krijgen het geld daarop gestort. Steeds vaker worden prepaid betaalkaarten gebruikt. Kinderen van vluchtelingen hebben recht op onderwijs. Kinderen van kleuterleeftijd, groep 1 of 2, gaan naar een reguliere basisschool. Oudere kinderen worden toegeleid naar een internationale taalklas of een tijdelijke opvangklas. De nadruk ligt op Nederlandse taal leren en waar mogelijk worden Oekraïense docenten ingezet naast Nederlandse docenten. Er zijn op dit moment zo’n 49 kinderen aangemeld voor primair onderwijs. Het merendeel van de oudere leerlingen is reeds gestart of start voor het voortgezet onderwijs, 58 jongeren zijn aangemeld. Het Da Vinci College is voor de meivakantie gestart met 30 Oekraïense leerlingen.

Fiets

Iedereen in het primair en voortgezet onderwijs volgt, heeft een fiets, met dank aan de vrijwilligers van Incluzio. Per 11 mei zijn door de Taalgroep Ekklesia op de locatie Schipholweg Nederlandse taallessen gestart voor 40 personen. Taallessen zijn in voorbereiding voor de locatie Houtlaan. Een deel van de vluchtelingen behoeft medische zorg. Het tekort aan huisartsen en andere hulpverleners in ons land maakt deze dienstverlening extra moeilijk en de bureaucratie vormt nog een hindernis. Oekraïners mogen in Nederland werken en veel Oekraïense vluchtelingen willen dat dolgraag. Sommigen lukt het op eigen kracht een baan te vinden. Op de Schipholweg werd begin april een goed bezochte informatiebijeenkomst georganiseerd door DZB Leiden. Voor 35 werkzoekenden zijn vervolgens intakegesprekken geweest.

Den Haag houdt er rekening mee dat de (meeste) vluchtelingen een jaar of langer zullen blijven. Het Rijk betaalt de voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een formele regeling bestaat nog niet maar de gemeente krijgt een (voorschot) van 100 euro per opvangplek per nacht. De gemeente heeft zeker reden tot klagen als zij signaleert dat de organisatie van de opvang voor de Oekraïense vluchtelingen een grote druk op haar organisaties legt. Zij tracht de werkdruk te verlichten door inhuur van extra personeel, maar ook hier is de krappe arbeidsmarkt een probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *