Leiden is gekelderd als favoriete studentenwoonstad

In Leiden (125.000 inwoners) wonen ongeveer 18.500 studenten van de Hogeschool en Universiteit. Bij hun studiestadkeuze laten Vwo’ers zich leiden door wát te studeren en vervolgens wáár. Kamerbeschikbaarheid speelt daarbij een grote rol. Door het recente verkameringsbeleid zit echter behoorlijk de klad in het aanbod, zo rapporteert de Landelijke Studenten Vakbond. Leiden is in woon aantrekkelijkheid gezakt van 2 naar plaats 6 door het ontmoedigen van het opsplitsen van woningen. Worden (aankomend) studenten achtergesteld op andere woning huiszoekende Leidenaren?

door Hans Schuurman

Studenten voor Leiden (SVL) en de VVD-fractie in de Leidse gemeenteraad stelden kritische vragen over de verkamerstop. De liberaal Tom Leers: “Leiden kent een schreeuwend tekort aan studentenkamers en dat blijft voorlopig zo. Hij verwacht van het stadsbestuur dat zij zich pro-actiever opstelt en de regels voor verkamering sneller versoepelt. Mitchell Wiegand Bruss (SVL): “Het is de hoogste tijd dat de gemeente wat doet aan het tekort aan studentenkamers. Eindeloos wachten op landelijke wetgeving helpt niet. Laat de Kamerstop toch los”. Daarnaast vindt de SVL het jammer dat de gemeente zich beperkt tot lokale thema’s in de informatievoorziening. Juist de landelijke regels zijn voor onze Leidse studenten af en toe moeilijk te begrijpen. De gemeente heeft hier een rol die zij klaarblijkelijk niet wil oppakken, aldus Wiegand Bruss.

Verkamering

Het Leids stadsbestuur geeft ruiterlijk toe dat tegengaan van het opsplitsen van (gezins) woningen in (studenten) kamers in de afgelopen collegeperiode het beschikbare kameraantal gereduceerd werd. Leiden stond in 2018 inderdaad nog op de tweede plaats met kansrijke studentenkamer en is dit jaar samen met Den Haag getuimeld naar plaats 6.  B.&W.: “In het coalitieakkoord 2018-2022 stonden strengere verkameringsregels en sinds 2020, nadat de nieuwe regels voor verkamering juridisch kwetsbaar bleken, is de verkamering toestemming helemaal gestopt. Nu wordt gewacht op landelijke richtlijnen”. De gemeente relativeert de rangschikking van de Studentenvakbond met de opmerking dat de verschillen tussen de verschillende studentensteden redelijk klein zijn. En voorts dat Leiden op andere onderdelen van de categorie particuliere sector, gemiddelde huurprijs en omgang met de private geïnstitutionaliseerde partijen, tamelijk goed scoort.

Het verwijt dat de gemeente te kort schiet in haar voorlichting aan huurders en verhuurders wel op hun wenken bedient, weerspreekt het stadsbestuur echter. Zij acht het Rijk verantwoordelijk voor landelijke voorlichting en zelf voor plaatselijk informatie.

De landelijke monitor voorspelt de komende jaren nog steeds een fors tekort aan studentenhuisvesting. De prognose van de Leidse kennisinstellingen ziet er wat gunstiger uit. Leiden wil bouwt 2.700 extra studenten wooneenheden tot 2030. Geen gering opgave vindt zij zelf vanwege de beperkte ruimte en de concurrentie tussen wooneenheden voor studenten concurreert met andere woningzoekenden. B.&W.: “Desondanks is ruimte gevonden voor ruim 3.000 extra studenten wooneenheden. Hiervan zijn inmiddels ruim 800 eenheden gerealiseerd, waarvan 664 op de Leidse Schans en 140 in Voorschoten. Voor de komende periode zijn diverse nieuwbouwprojecten in ontwikkeling die gezamenlijk optellen tot een planvoorraad van rond de 2.300 eenheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *