Nieuw stadbestuur zet beleid voorganger voort

GroenLinks, D66, PvdA en CDA werden het met z’n vieren eens hoe Leiden van 2022 tot 2026 bestuurd wordt en met welke wethouders. ‘Samen leven in Leiden’ heet het bestuursakkoord. En gaat ons stadsbestuur met drie dezelfde partijen als in het vorige college van B.&W. op de oude voet door? “Wij durven te kiezen, zoeken naar nieuwe uitdagingen en leggen andere accenten”, antwoordde beoogd wethouder Ashley North. Maar wat dan wel?

door Hans Schuurman

Ashley North (GL) portefeuillehouder Klimaat, Bereikbaarheid & Financiën. “Duurzaam, groen én biodivers, duurzame wijkvernieuwingen tweede groene ring met de Oostvlietpolder en groene verbindingsstroken aan de Churchilllaan en de Lammenschansweg. Leiden blijft koplopers bij circulaire economie en hergebruik van grondstoffen. De onroerendzaakbelasting (OZB) wordt niet meer dan trendmatig verhoogd en bouwleges naar een kostendekkend niveau. Voor duurdere aflossing van Leidens’ goedkope leningen heeft de nieuwe stadspenningmeester een buffer van 3% in kas.

Fleur Spijker (D66) portefeuillehouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid. Over haar nieuwe werkterrein Spijker haar nieuwe werkterrein wijdt zij spontaan uit over haar hobby sport. “Ik ga gezond bewegen stimuleren, Leiden samen met anderen fietsend verkennen. ‘Fietsen met Fleur. Spijker: “In haar impuls voor de Leidse  economie, staat schone binnenstad, meer openbare (gehandicapten) toiletten en groene ontmoetingsplekken.  

Julius Terpstra (CDA) portefeuillehouder Wonen, Bouwen en Welzijn. Dat er tot 2030 8.800 woningen plus 2.700 studentenwoningen gebouwd worden, is bekend. Het aandeel sociale huurwoningen wordt 35%, was 30%. De CDA’er gaat eenzaamheid te lijf, stimuleert groepswonen voor ouderen en studentenhuizen met gemeenschappelijke ruimtes. En respijtwoningen opdat overbelast mantelzorger eens onbezorgd met vakantie kunnen. Het  CDA wil uitbreiding ordehandhavers.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA) portefeuillehouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs. Jermoumi: “Ik kreeg als zoon van een arbeidsmigrant kansen en dat jongetje uit de Slaagwijk staat nu voor u als wethouder voor kansengelijkheid”. Ik kén kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, ik weet waar jongeren ontsporen en op het verkeerde pad geraken. Daar ga ik wat aan doen”. Door inkomensvoorzieningen op te rekken naar 140% van het minimumloon, de Leidse Sleutelpaste introduceren voor korting op sport en cultuur voor Leidenaars met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport &Cultuur toegankelijk maken en een Integrale Kindcentra stichten.

Yvonne van Delft (GL) wordt portefeuillehouder Energie, Werk en Inkomen & Cultuur. Zij wil een ‘Burgerberaad Energietransitie’ opzetten ter beantwoording maatschappelijk vragen en creëren van meer draagvlak. De huisvesting van culturele instellingen op orde brengen en geld vrijmaken voor onderhoud gebouwen. Met Van Delft kan het Leiden Mediafonds gerust zijn op haar subsidie. Voor de viering 450-jarig jubileum van Leidens Ontzet in 2024 en het 450-jarig bestaan van de universitiet belooft zij een groot feest.

De reactie Henri Lenferink belast met (wettelijke) bestuurstaken op het terrein van Veiligheid en Handhaving, “Ik ben blij dat in grote lijnen het beleid van het vorige college wordt voortgezet”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *