Sjoemelt B.&W met haar eigen parkeerplaatsen regels?

‘Bewoners van het nieuwbouwproject Turkooislaan 131 kunnen op eigen terrein parkeren en volgens de met de gemeenteraad overeengekomen regels’, wethouder Julius Terpstra (CDA) herhaalde dit antwoord op vragen van Partij Sleutelstad raadslid Thijs Vos. Maar in de berekening zijn stiekem wat plekken in de wijk erbij opgeteld, parkeerplaatsen die in de nabije toekomst niet meer beschikbaar zijn, werd de wethouder verweten. ‘Garanties geef je voor stofzuigers, niet voor toekomst ontwikkelingen’, was Terpstra’s repliek. Accepteert de gemeenteraad donderdag 7 juli deze opvatting?

door Hans Schuurman

Mors buurtbewoner Ruart Jagt ‘bond de kat de bel aan’ vorige week dinsdag in de raadscommissievergadering Stedelijke Ontwikkeling. Jagt had ’t allemaal goed in ’t snotje. Tegen de bouw van 135 woningen waarvan 85% sociale huur en verder middel dure huurwoningen, daar had hij geen bezwaar tegen. Maar dat de gemeente in haar doelredenring verouderde parkeer tellingen gebruikte en daarmee de wijk opscheept met extra parkeerdruk, dát zat hem vreselijk dwars.

De cijfers van de gemeente mee werkt, zijn ontleend aan de situatie uit het verleden toen op Turkooislaan 131 nog een school stond die later als kerk en kinderopvang gebruikt werd. Kerkgangers en Kiss & Ride veroorzaakten indertijd nauwelijks parkeerbelasting. Dus had de gemeente er geen bezwaar tegen dat de woningbouwcorporatie Portaal 21 parkeerplekken minder hoefde aan te leggen. Met deze besparing werd het de aannemer financieel aantrekkelijker gemaakt.

Parkeervergunning

Vos (Partij Sleutelstad): ‘De aanname is dat bewoners ook op deze straatparkeerplaatsen kunnen parkeren, maar dat kan niet want nieuwe bewoners hebben geen recht op een parkeervergunning. Voor de toekomstige bewoners van Turkoois komt een kwart minder parkeerplaatsen beschikbaar, dan door de parkeernormen wordt voorgeschreven. Juridisch is het legaal, maar voor de nieuwe bewoners creëer je direct een parkeerprobleem’, aldus Vos..

Vorige week in de commissievergadering bleek het agendapunt, bouw van project ‘Turkoois’ opeens geen hamerstuk meer. Mogelijk wordt n de gemeenteraad van 7 juli wordt de discussie over de berekening van Terpstra nogmaals gevoerd. Behalve de PS  en de VVD voelen ook coalitiepartijen dat zij met de nieuwe krappe parkeernorm, 0,45 auto per huishouden voor toekomstige bewoners een onrechtvaardige situatie scheppen. Thijs Vos komt met een voorstel om het aantal parkeerplaatsen op het terrein van Turkoois te verhogen naar 82’. Vos: ‘Voor de nieuwe bewoners moeten er redelijkerwijs voldoende plaatsen worden gerealiseerd. Ook sociale huurders maken gebruik van een auto’. De gemeente dient zich in ieder geval te gedragen naar de geest van haar eigen regels. Krijgt Vos ook de steun van enige college steunende politiek partijen in de raad?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *