Wandel- en fietspad Werninkterrein langs het spoor

Op het bedrijfsterrein van het voormalig betonbedrijf van Wernink aan de Rijnoever tegenover de Kleine Vink worden ca. 650 woningen gebouwd. De bestaande ontsluiting, via de Amphoraweg heeft te weinig capaciteit. Als de Werninkwijk voor al het verkeer wordt ontsloten door tunnel onder het spoor, vreest de gemeente dat fiets – en voetganger waaghalzen toch de drukke Dr. Lelylaan blijven oversteken. B.&W. legt daarom een langzaam verkeer pad aan langs het spoor op het talud.

door Hans Schuurman

De reden dat het Werninkterrein in onze dichtbebouwde stad Leiden nog steeds niet voor woningbouw werd benut, komt door haar problematische bereikbaarheid. De gemeente zag kans hiervoor extra geld uit Den Haag los te peuteren. Op de Dr. Lelylaan en met name de verkeersaanloop naar de Churchillbrug wordt hard gereden. Even het groen stoplicht halen, ja. De afslag voor auto’s om bij de bedrijven te komen aan de Amphoraweg is ook tamelijk onoverzichtelijk en niet ongevaarlijk. En tenzij je levensmoe bent, is het voor voetgangers en fietsers echt geen goed idee de Dr. Lelylaan over te steken. Onderbelicht in de gemeentelijke informatie is het bestaan van een voetgangerstunnel onder de Lelylaan dichtbij de oprit van de Churchillbrug. Ook  te gebruiken voor fietsers die over de Morschkade komen aanpeddelen.  Maar de route is zeker niet populair bij de buurtbewoners, die nauw betrokken werd bij de planmakerij, waarover de gemeente breedvoerig uitweid. Aan deze bestaande  voetgangers – en fietsers tunneltje, dat eventueel als alternatief verbreed kan worden, zeker de goedkoopste oplossing, werd weinig aandacht besteed.

B.&W. kiest dus voor de aanleg van het fiets- en voetgangersviaduct over de Dr. Lelylaan een verbinding die wordt aangelegd op het talud langs het spoor. Voor een deel bestaat dit traject al, de onverharde weg wordt simpel verlengd en mondt uit op de Morsweg aan de andere kant van de Dr. Lelylaan. Aanpassen van het groene talud kost wel wat bomen en schaadt de groenbeleving enigszins, relativeert het stadsbestuur haar besluit. Verdere planuitwerking is najaar 2022 en na besluitvorming in de gemeenteraad kan met de aanleg van de weg in 2023 begonnen worden. De kosten zijn € 2,3 miljoen, ruim een miljoen meer dan op gerekend werd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *