Wijkverenigingen binnenstad eisen hun positie op. 

Gematigd positief én kritisch zijn de wijkverenigingen van de binnenstad over ‘Samen Leven in Leiden’, het beleidsakkoord van het GroenLinks, D66, PvdA en CDA-stadsbestuur voor de collegeperiode 2022 – 2026. Onze botsing met het vorige stadsbestuur leidde tot een nog hechtere onderlinge samenwerking aldus de acht voorzitters. In hun brief aan het college claimen zij als ‘speler’ in het maatschappelijk veld dezelfde positie als de andere stadspartners als het Centrummanagement, Horeca, Universiteiten de 3 October Vereeniging.

door Hans Schuurman

Vergroening en verduurzaming in elke wijk voert het stadsbestuur hoog in haar vaandel blijkt uit het beleidsakkoord (blz. 9 en 10) ‘Nou daar kan wat ons betreft in onze binnenstad best wel een tandje bij’, aldus de wijkvoorzitters. De plannen voor een ‘tweede groene ring’ rond het Singelpark, maar waar is het groen in de binnenstad? Binnenstadsbewoners moeten het doen met één bloembak op het kruispunt Haarlemmerstraat en Lange Mare plus wat bloemmanden aan de lantaarnpalen. Groen langs de grachten in de grauwe stegen vol geparkeerde fietsen. Nauwelijks natuurlijke schaduw in het centrum wel hittestress op warme dagen. De binnenstad wijkvereniging voorzitters vinden dat hun leden bewoners onderbedeeld zijn.

Weinig groen maar wel veel overlast, aldus de briefschrijvers die in het beleidsakkoord maatregelen missen ter bestrijding van geluidsoverlast. Slaapverstoring, juist door geluidsoverlast steeds vaker als één van de belangrijkste bedreigingen van de gezondheid wordt gezien, voeren zij aan. En ook maatregelen tegen overmatig alcohol- en drugsgebruik, met name onder jongeren wordt in het beleidsdocument node gemist. De druk op handhaving neemt toe, staat te lezen op blz. 19 van het Beleidsakkoord, personeelsuitbreiding wordt toegezegd. Uit gede bron is bekend dat er slechts twee handhavers bijkomen.

In hun brief drukken zij het nieuwe stadsbestuur op het hart de wijkbewoners via de wijkvereniging de bewoners van de binnenstad wijken beter en vroegtijdiger te betrekken beleid- en projectontwikkelingen in hun wijk en bewonersparticipatie niet slechts te beperken tot informatieverstrekking als éénrichtingverkeer. De besturen er tijdig bij te betrekken alsnog ruimte bestaat te kiezen uit verschillend mogelijkheden.

De acht voorzitters: ‘Wij hopen dat wij, anders dan dat in de afgelopen collegeperiode, met uw college tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. De vinger daarbij kritisch aan de pols houdend, kijken wij uit naar een werkelijk “Samenleven in Leiden’. De brief is ondertekend door: Aart Martin de Jong, voorzitter Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West, Annemarie Koopman, secretaris Zeeheldenbuurt, Arthur Elias, voorzitter Maredorp-de Camp, Ben Zech, voorzitter De Put in de Oude Morsch, Foppe van Rees Vellinga, voorzitter Pancras-West, Marcel Spaargaren, voorzitter Hogewoerd en omgeving, Nelleke van Varick, voorzitter Tussen de Rijnen, Wiecher Steenge, voorzitter Noordvest-Molenbuurt.

.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *