Ruimere energietoeslag voor bijstand plussers

Ter bestrijding van de energiearmoede door de gestegen energieprijzen, komen Leidenaren met een inkomen tot 150% van de bijstand, ook in aanmerking voor een (extra) energietoeslag van € 500. Studenten zijn hiervan niet uitgezonderd.

door Hans Schuurman

Deze 500 euro extra toeslag via de bijstand voor deze inkomenscategorie komt bovenop de 800 euro energietoeslag die voor ieder huishouden geldt. Nog niet bekend is wanneer deze extra energietoeslag beschikbaar komt, noch hoe die kan worden aangevraagd. Ervoor zorgen dat iedere rechthebbende Leidenaar ook gebruik maakt van de regeling, vormt een uitdaging voor het stadsbestuur alsmede hun belangenbehartigers . Voornoemd bedrag is voor de periode 1 juli t/m 31 december 2022.

In een vorige regeling werden studenten uitgesloten van deze energietoeslag hetgeen tot veel verontwaardiging leidde, met name bij de partij ‘Studenten voor Leiden. Als studenten over hun achterstelling een zaak tegen hun gemeente zouden aanspannen, bestaat een gerede kans op succes, was het oordeel van tal van deskundigen. De overheid heeft dat blijkbaar ook ingezien. Óf de al of niet vermeende discriminatie van studenten nog aan een rechter wordt voorgelegd, lijkt nu even van de baan. Het Rijk’, de voornaamste financier van de bijstand,  kwam met deze handreiking en Leiden en vele andere studentensteden volgden.

Woordvoerder in de gemeenteraad voor de partij ‘Studenten voor Leiden’, Mitchell Wiegand Bruss, gesteund door GroenLinks, tekenden destijds al bezwaar aan. Zij mobiliseerden hun achterban met het meldpunt ’energiearmoede’ voor studenten. Waarbij energie vretende, slecht geïsoleerde studentenhuizen als belangrijk pijnpunt werd opgevoerd.

Richtlijnen

De gemeente Leiden stelt nu richtlijnen op voor de toekenning van individuele bijzondere bijstand voor energiekosten, zoals bijvoorbeeld het overleggen van een rekening voor een huishouden. Deze regeling is bedoeld voor inwoners die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag, maar wel te maken hebben met hoge energielasten en hierdoor in de geldproblemen komen. Mogelijk dus ook studenten.

Wiegand Bruss over de nieuwe door het rijk geïnitieerde regeling: ‘Wij zijn blij dat de wethouder ons tegemoet is gekomen. Studenten die in de eerste plaats werden uitgesloten van de energietoeslag kunnen nu een aanvraag doen voor de bijzondere bijstand. Ik ben tevreden dat het geluid van studenten en jongeren in deze goed is gehoord’. En hij vervolgt: ‘Daarnaast maken wij ons nog wel zorgen over de groep studenten die net iets meer dan de 150% verdient en ook nog eens erg duur huurt. Zij vallen nu buiten de regeling. Voor hen houden wij de vinger aan de pols, want ook deze groep verdient de toeslag wat ons betreft’. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *