Voortbestaan Theater Ins Blau in gevaar

Theater Ins Blau krijgt wel extra geld van de gemeente maar of dat de gevraagd 2 ton wordt, de helft van het bedrag dat het stadsbestuur nog in haar coronasteunpotje heeft, moet nog blijken uit de onderhandelingen na het zomerreces.

door Hans Schuurman

Wethouder Yvonne van Delft is voorzichtig in haar toezegging voor dit volledige bedrag. Er zijn meer culturele instellingen die hun ogen op het steunfonds van € 400.000 hebben laten vallen en zij voelt er niets voor aan de vraag van Ins Blau te voldoen, gefinancierd uit andere gemeentelijke bronnen.

Directeur Kees van Leeuwen van Ins Blau ziet vol vertrouwen uit naar deze gesprekken waarin hij zijn toekomstscenario’s gaat overleggen en een eerlijke financiële beloning voor zijn team wil bedingen.

Zonder extra geld ziet het er somber uit voor theater Ins Blau. De Leidse gemeenteraad nam vorige week een motie aan voor ‘spoedig en tijdelijk extra financiële steun’ voor dit Leidse vlak-voer-theater met heel eigen karakter. Op de loyaliteit van het personeel dat onderbetaald alles draaiende houdt, wordt een zware wissel getrokken.

Van Leeuwen in een reactie: ‘Ik ben blij dat de gemeente, zowel de wethouder als de gemeenteraad, de rol van ons theater zo positief beoordeelt. De tijdelijke oplossing voor de uitdaging van Fair Pay getuigt van hun bereidheid samen aan de slag te gaan. Theater Ins Blau gaat graag het gesprek aan met de wethouder om tot een structurele oplossing te komen die recht doet aan de prestatie die het team en het Theater Ins Blau jaar in jaar uit levert’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *