Bankje langs Oude Singel niet helemaal terug

Bewoners van de omgeving Volmolengracht en Oude Singel zijn teleurgesteld en kwaad dat het bankje in hun buurt werd teruggeplaatst door de gemeente. Zij meenden dat met het weghalen van dit stukje straatmeubilair gevolg was gegeven aan hun klachten over de overlast van buurtgenoten uit de nabijgelegen dak en thuislozenopvang die daar veel gebruik van maakten. Maar nu meer.

door Hans Schuurman

Verwijderen van publieksbankjes is in steden aan de orde van de dag. In Utrecht werden de afgelopen jaren 12 stuks vanwege overlast verwijderd. Tien daar van werden verplaatst. In de meeste gevallen zijn de veroorzakers van overlast jongeren. Maar luidruchtige hangjongeren, was hier niet het probleem. Omwonenden  klaagden over bewoners van een opvanghuis in de buurt, drugs en alcoholgebruik en zelf over prostitutie.

Vanwege soortgelijke buurtklachten verwijderde de gemeente de laatste jaren bankjes bij het Plantsoen en bankjes die langs de waterkant van de Haarlemmertrekvaart stonden, werd de aftocht gedekt met een door niemand gebruikt slingerpaadje langs het water.

Thijs Vos van Partij Sleutelstad stelde hierover vragen aan B.&W. en kreeg als antwoord: ‘Bankjes hebben een belangrijke sociale functie en biedt bewoners die geen tuin of balkon hebben de gelegenheid om toch in de buitenlucht te kunnen genieten. Met name tijdens de Covid periode hebben bankjes hun publieke meerwaarde aangetoond. De afdeling beheer van de gemeente heeft het bankje vanwege eerdere schade vervangen. Straatmeubilair wordt zoveel mogelijk ter plekke gerepareerd, maar dit bankje moest worden verwijderd en vervangen.

En over het aantal overlast meldingen die omwonenden aanvoeren, doet de gemeente ook een boekje open:“Wij houden meldingen van overlast bij in een registratiesysteem via het Klant Contact Centrum (KCC) en tellen maar enkel overlastmeldingen sinds 2019. De gemeente: ‘Het college is op dit moment niet bereid het bedoelde bankje te verwijderen gelet op de meerwaarde van publieke bankjes in de openbare ruimte op doorgaande routes, langs het water en in het groen. Indien de overlastklachten toenemen dan zal worden gekeken wat een passende maatregel is om de overlast terug te dringen. Het enkel gebruiken van alcohol wordt lang niet altijd kwalificeren wij niet als overlast. B.&W. ziet geen aanleiding om met de bewoners hierover in gesprek te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *