Drukte beheersing vereist voor 3 October 2022

De 3 Oktoberoptocht bekijken op de Zoeterwoudsesingel en een glaasje doen aan de rand van de stad. De binnenstad vinden steeds meer mensen gewoon te druk, bijna verstikkend. Als er nou iets vervelends gebeurt? Voor ambulance of handhaving zijn plekken in de binnenstad nagenoeg onbereikbaar. Uit veiligheidsoverwegingen wil het stadsbestuur dit jaar de opzet van het ‘feest der feesten’ beperken. Maar de raadsleden Christiaan Mulder (VVD) en Sander van Diepen (D66) zijn het met daar niet mee eens.

door Hans Schuurman.

Door de twee coronajaren werd ervaring opgedaan met organisatorische beknottingen. Zo werd het jongerenfeest in Matilo gehouden hetgeen de druk op de binnenstad verlaagde, schrijft het college van B.&W. aan de gemeenteraad. Spreiding van bezoekersaantallen is de het leidmotief van de veranderingen voor 3 Oktober 2022.

Bij de meeste evenementen is er één organisator verantwoordelijk voor veiligheidsmaatregelen op het evenemententerrein en de gemeente verleent alleen de vergunningen. Op 3 Oktober in Leiden zijn er echter vele verschillende organisatoren, de evenemententerreinen nauwelijks afgebakend en lopende activiteiten vrolijk door elkaar. Vanwege het ontbreken van een centrale organisator wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente veel omvattender dan alleen algemene veiligheid.

Overcrowding

Dit jaar kiest het college ervoor de Horecaondernemers uit de binnenstad te vergunnen kleinere evenementen zelf te organiseren, zoals live-acts vanaf een eigen podia. In de omgeving rondom de Nieuwe Rijn, Hooglandse Kerk en de Burcht gelden meer beperkingen voor organisatoren dan elders, die ten doel hebben overcrowding tegen te gaan.  

Het jongerenfeest was in 2021 een groot succes, nu wordt opnieuw onderzocht of Matilo als evenemententerrein gebruikt kan worden. Goede bereikbaarheid van hulpdiensten is daarbij een voorwaarde. Gerekend wordt nog met een bezoekersaantal van maximaal 5.000, anders zijn aanvullende maatregelen nodig.

De viering van Leidens Ontzet 2022 vraagt om inzet van extra middelen voor veiligheid en crowdmanagement. Voor de inhuur van beveiliging rond de 3 oktoberviering reserveert de gemeente € 80.000. Ook is € 200.000 uitgetrokken voor de organisatie en viering van het jongerenfeest. Alle horecabedrijven in de binnenstad en het stationsgebied worden hierover geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *