Gemeente schikt geschil met Coffeeshop GOA

De gemeente trof een schikking met coffeeshop GOA aan de Korte Mare van € 810.000 ter compensatie van gederfde inkomsten etc. vanwege de schade die zij leed omdat burgemeester Lenferink tussen 2013 en 2016 deze koffieshop sloot. GOA eiste in eerste instantie € 2.745.000 voor gemiste exploitatieopbrengsten, gemiste huurinkomsten, kosten van rechtsbijstand, deskundigenkosten en proceskosten. De gemeente probeert (een deel) deze ruim 8 ton nog elders te  verhalen.

door Hans Schuurman

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Lenferink waarom hij ten langen leste een einde wil maken aan dit langlopend geschil omdat de kosten steeds verder oplopen en probeert via de aansprakelijkheidsverzekering het geld (gedeeltelijk) terug te krijgen. Voor de recent aangetreden raadsleden schetst Lenferink het verloop in het verleden. Hieronder enige  ingekorte of aangepaste  citaten uit deze brief.

In 2011 deed de politie een onderzoek bij GOA waarna de toenmalige eigenaar en exploitant van GOA strafrechtelijk werd vervolgd. Onder andere werd GOA ten laste gelegd dat de verdovende middelen in de coffeeshop werden gewogen met een niet geijkte weegschaal. Bewijsstukken werden echter in hoger beroep niet toegelaten in de strafzaak en geen vervolging ingesteld in 2013 noch in cassatie bij de Hoge Raad.

De gemeente liet zich adviseren door het expertise centrum Bibob deskundig op dit bestuursrechtelijk terrein maar desondanks had als resultaat, ook bij de hoogste bestuursrechter, dat deze zijn strafrechtelijke collega volgde en COA vrij uit ging. Een en ander kwam pas in 2019 vast te staan. Voor de gemeente was deze uitspraak de reden om er met een schikking met GOA proberen te uit te komen. ‘En dat is uiteindelijk gelukt’, aldus Lenferink.

De gemeente had een aansprakelijkheidsverzekering voor dit soort schadeclaims. De gemeente wisselde echter van verzekeraar omdat deze partij het niet als haar plicht zag dekking te geven in dit soort zaken en de nieuwe verzekeraar bleek later wilde dat evenmin. Die laatste met onder andere als reden dat de gemeente deze zaak niet vooraf gemeld had als risico bij het aangaan van de verzekering. Een tweede juridische procedure hierover loopt nog, nadat de gemeente in eerste instantie in het ongelijk werd gesteld.

De gemeente Leiden had in deze zaak ook bij de Staat vrijwaring ingeroepen, hetgeen inhoudt dat die bij een vordering meebetaalt omdat zij vanwege haar juridische betrokkenheid, via het Bibob,  medeverantwoordelijk zou zijn. De Staat is echter geen partij bij de huidige schikkingsovereenkomst met GOA. Daarbij gaat ook een verjaringstermijn jegens de Staat een rol spelen, aldus de brief van burgemeester Lenferink aan de leden van de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *