Oversteekplaats op Dr. Lelylaan met stiplichten had voorkeur omwonenden

Dat het bestaande tunneltje onder de Lelylaan bij de Churchillbrug niet als alternatief werd betrokken voor het voetganger – en fietspad langs het spoor, is onjuist. Aan het verbreden van deze langzaam verkeer onderdoorgang kleefden te veel bezwaren. Dat vonden ook de omwonenden die bij de langzaam verkeer toegang naar het Werninkterrein adviseerden. ‘Het bestaande tunneltje is niet weggemoffeld, een oversteek met stoplichten had onze voorkeur’.

door Hans Schuurman

Een lid van de klankbordgroep reageerde op het artikeltje in het Leids Nieuwsblad van 7 juli en schrijft dat de verbreding van het voetgangers- fietstunneltje dat onder de Dr. Lelylaan op technische – en financiële gronden zo goed als uitgesloten is, tenzij men bereid zou zijn de betonnen funderingen onder de weg te verplaatsen. Gevolg van zo’n prijzige operatie zou ook zijn dat de Dr. Lelylaan enige tijd afgesloten zou worden. Dan lopen er ook nog eens ondergrondse hoogspanningskabels voor de bediening van de brug en zoek- en graafwerk gevolgd door verplaatsing van de kabels brengt veel werk en kosten met zich mee. Bovendien moet over een lengte van tenminste 5 meter, de geluidswal worden opengebroken. Bijkomend bezwaar van direct betrokkenen was dat voor het aanleggen van het fietspad door het plantsoen naar het tunneltje van het fietspad minstens de helft van het thans aanwezige plantsoentje en kinderspeelplaats zou moeten verdwijnen. Verder wordt de aanwezigheid van een grote mussenpopulatie, die op de (rode) lijst van bedreigde vogels staan, als bezwaar opgevoerd.

Fietsbrug

Een fietsbrug over de Rijn naar de Haagweg die aanlandt ter hoogte van het tankstation zagen omwonenden plus de fietsersbond ook wel zitten, met duurzaamheid en doelmatigheid als argumenten. Volgens deze pleitbezorgers zouden niet alleen de toekomstige bewoners van het Werninkterrein hiervan profiteren maar ook bewoners van Leiden Zuid West, de Binnenstad, Hoge Mors, Voorschoten en de Bollenstreek. Maar met het prijskaartje 3 miljoen euro boven de begroting, kwam dit idee niet ver.  

Omwonenden vinden dat er op de Dr. Lelylaan te hard gereden wordt. Een maximale toegestane snelheid van 30 km. per uur op de Lelylaan (en graag ook Churchilllaan) en stoplichten bij een gelijkvloerse kruising, is veruit de goedkoopste oplossing. Maar de belangen van de automobilist dicteren nog steeds de allerminst groene of duurzame keuzen van het college, aldus deze betrokkene. Wint blik nog steeds van groen en voert fossiel altijd nog de boventoon boven duurzaam in Leiden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *