Blijven omgekeerde vlaggen hangen?

In de middeleeuwen werden vlaggen al ondersteboven gehesen op kastelen en in de scheepvaart werd de ‘baan blauw boven’ bij voorbeeld als noodsignaal bij ‘man over boord’. Maar nu zijn verkeerd opgehangen vlaggen hét signaal van boerenprotest tegen de stikstofplannen van de regering.  Dit noodsignaal wekt sympathie en ergernis. Hoe is de stemming bij de overheden in deze onze regio?

door Hans Schuurman

Provinciaal bestuurder, gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD), wil dat uiterlijk 5 augustus alle vlaggen en spandoeken die hangen langs op provinciale wegen worden weggehaald omdat zij een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Aanleiding van deze maatregel was dat een kapot gewaaide vlag op een rijdende auto  terecht kwam. Daarom spoort Zevenbergen degenen die ze hebben opgehangen aan ze ook zo snel mogelijk te verwijderen. Anders doet de Provincie dat, beloofde hij. Zijn aansporingen vorige week leverde hem bedreigingen op.. Volgens Zevenbergen is zijn als zodanig gemotiveerde maatregel niet in strijd met het recht van demonstatie van de boeren. De Zijldijk  is zo’n provinciale weg waar begin deze week nog wel de vlaggen wapperden

De gemeente Leiderdorp antwoordt per mail als volgt: ‘’ Onze 1e locoburgemeester Herman Romeijn heeft een antwoord afgestemd met het college. Zijn antwoord is: ‘Zolang er geen gevaar voor verkeersveiligheid is, laten we ze hangen in het kader van recht op demonstratie’.

De reactie van het gemeentebestuur Leiden is mogelijk nog korter: ‘Het speelt in Leiden niet heel erg en er hangen niet veel vlaggen aan gemeentelijke eigendommen dus we laten ze op dit moment hangen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *