Schrijven nieuwe studenten zich in als Leidenaar?

Voor 1986, ’t jaar dat de basisbeurs werd ingevoerd, kregen ouders van kinderen die buiten de stad gingen studeren driedubbele kinderbijslag. Destijds zorgden de ouders er wel voor dat hun (uitwonende) in Leiden studerende kinderen in onze bevolkingsboekhouding werden ingeschreven. Sindsdien is er geen financieel voordeel meer te behalen met het inschrijven in de gemeentelijkebasisadministratie […]

Lees verder


Groot tekort aan praktijkruimten voor huisartsen

Geëigende en betaalbare praktijkruimte stond ook al hoog genoteerd op de actielijst van de Leidse huisartsen die op 1 juli op het Malieveld actievoerden om meer tijd aan hun patiënten te kunnen besteden. Huisarts Daan Backes van hierover Vreehof enquêteerde zijn collega’s, kreeg enorme respons en werd in zijn bange vermoedens bevestigd dat mede vanwege […]

Lees verder


E-bikers  komen niet voor in Verkeersveiligheidsmonitor  

Oudere fietsers op de rotonde Haagse Schouwweg, Ommedijkseweg, Stevenshofdreef, hebben de meeste kans op een ongeluk volgens de Leidse Verkeersveiligheidsmonitor. Fietsers zijn veruit de meest kwetsbare verkeersdeelnemers in onze stad en ouderen, 55-plussers, in het bijzonder. Is de monitor waarvoor de gemeente een miljoen kreeg van het Rijker worden vooral gevaarlijke verkeerssituaties in kaart gebracht, […]

Lees verder


Fietswrakken worden zonder waarschuwing verwijderd

Fietsen met minstens twee mankementen die waar ook in de stad rondslingeren, worden vanaf 1 augustus meegenomen en vernietigd. Geen pardon geldt meer voor deze verwaarloosde (brom) fietsen, die het aanzien van de openbare ruimte vervuilen.  Voor foute- en weesfietsen, hinderlijk geparkeerde of langere tijd onbeheerde staande rijwielen die maar wachten op hun baasje, blijft […]

Lees verder