Overlast bankje weer helemaal terug

Het bankje langs de Oude Singel bij de Volmolengracht is gerepareerd. Vorige maand werd de bank na lange afwezigheid door de gemeente terugplaatst. Het bleef echter maar een paar dagen heel. Onverlaten maakten het onbruikbaar voor haar vaste gebruikers van de nabijgelegen dak- en thuislozenopvang. Bij terugkeer werd het bankje ook niet hartelijk ontvangen door de buurt. Die waren in de veronderstelling dat gehoor was gegeven aan hun herhaaldelijk verzoek het overlast veroorzakende bankje permanent te verwijderen.

door Hans Schuurman

‘Dat was vast ook de bedoeling’, vertelt één van de omwonenden, ‘maar toen het bankje in de takels hing om afgevoerd te worden, werd die lelijk beschadigd en kapot afgevoerd. Begrijp je dat wij boos waren dat we na meer dan een half jaar ’t ding weer voor onze neus kregen’.  Spreker distantieert zich overigens van  de vervolgens aangebrachte vernielingen.

Verwijderen van publieksbankjes is in veel steden aan de orde van de dag. In Utrecht werden de afgelopen jaren 12 stuks vanwege overlast verwijderd. Tien daarvan werden wel weer in de omgeving verplaatst. In de meeste gevallen zijn de veroorzakers van overlast jongeren. Maar luidruchtige hangjongeren, was in Leiden langs de Oude Singel niet het probleem. Geklaagd werd door  omwonenden over drugs- en alcoholgebruik en zelf over prostitutie.

Vanwege soortgelijke buurtklachten verwijderde de gemeente de laatste jaren bankjes bij het Plantsoen. En bankjes die langs de waterkant van de Haarlemmerweg stonden. Die laatsten maakten ruimte voor een met bakstenen geplaveid slingerpaadje, een vergroeningsinitiatief van de buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *