Leiden gerangschikt als middelmatige woonplaats

Leiden staat op plaats 154 van de Nederlandse steden waar het ’t best wonen is. Een domper op de zelfgenoegzaamheid van hen die Leiden de mooiste stad van ons land noemen. Hun mening wordt niet gedeeld door de onderzoekers van de ‘Beste gemeenten’ dat Elsevier Weekblad hield. Misschien houdt het onze stadsbestuurder scherp?

door Hans Schuurman

Voor Elsevier Weekblad  onderzocht bureau Bouter voor het 25ste achtereenvolgende jaar waar het ‘t fijnst wonen is in Nederland. Zij toetsten alle 344 gemeenten aan de hand van 122 indicatoren. Zij maakten daarbij ook gretig gebruik van officiële bronnen waaronder het Centraal Bureau voor Statistiek. Deze overheidsinstantie houdt namelijk nauwkeurig de registers bij van alle vestigingen waar werk wordt verricht, zoals winkels bijvoorbeeld en onderzoekt aantallen cafetaria’s, zwembaden etc. etc. . Hierdoor is het mogelijk om een duidelijk beeld te vormen van het plaatselijk voorzieningenniveau. Bureau Bouter waarschuwt dat door verbeteringen en veranderingen de ranglijst van ‘Beste gemeenten 2022’ niet precies te vergelijken is met voorgaande jaren. De criteria aan de hand waarvan Leiden scoorde in 2021, toen kwam onze stad op plaats 133 terecht, volgen  onderstaand in dit artikel.

Hoe komt Leiden aan deze  middelmatige rangschikking, op welke punten doet onze stad het goed in vergelijking met andere gemeenten en waarop scoort zij minder? De pluspunten zullen Leidenaren nauwelijks verbazen. Maximale scores worden toegekend op onderdelen als:  onderwijs aanbod, voldoende zorgvoorzieningen; ruim aanbod aan winkels en ook Leidens bereikbaarheid. Op al deze onderwerpen scoort Leiden het maximale aantal van 5 punten.

Overlast en onveilig

Een minimale score verdient Leiden daarentegen, zo blijkt uit het gedetailleerde verlag, voor overlast; veiligheid; kenmerken van de bevolking en rust en ruimte. De officiële bronnen en cijfers die hieraan ten grondslag liggen, zijn onder meer het aantal geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven die in Leiden boven het landelijk gemiddelde liggen. Leidenaren hebben, meer dan de gemiddelde Nederlander,  last van onveiligheidsgevoelens hetgeen de onderzoekers afleiden uit het aantal aangiften, vermogensdelicten, geweldpleging, berovingen en lastig vallen. En voor het onderdeel ‘Kenmerken van de bevolking’ worden sociale kenmerken in kaart gebracht. Zoals het gemiddelde huishoudinkomen, de verhouding met huishoudens met een bescheiden inkomens en groot verdieners. De indicator voor ‘rust en ruimte’ is de intensiteit van het ruimtegebruik op buurt-, gemeente- en regionaal niveau. Leiden scoort daarop slechter dan het gemiddelde in Nederland. Een lage intensiteit is gunstig. Bureau Louter berekende hoeveel hinder inwoners hebben van files, de mate van luchtverontreiniging en dat telt ook mee in het onderdeel ‘rust en ruimte’. Onze buurgemeente Oegstgeest pronkt op plaats 10 van de lijst ‘Beste gemeenten’, zij is daarmee de hoogst genoteerde gemeente van Zuid-Holland. Zoeterwoude is nummer 24. Beide buurgemeenten profiteren van de Leidse pluspunten zoals het aanbod van onderwijs-, zorginstellingen en de variëteit van winkels allemaal dicht bij, vlak over de gemeentegrens. Daarentegen hebben de inwoners van deze gunstig geklasseerde buurgemeenten veel minder te leiden onder overlast, gevoelens van onveiligheid of luchtvervuiling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *