Groot tekort aan praktijkruimten voor huisartsen

Geëigende en betaalbare praktijkruimte stond ook al hoog genoteerd op de actielijst van de Leidse huisartsen die op 1 juli op het Malieveld actievoerden om meer tijd aan hun patiënten te kunnen besteden. Huisarts Daan Backes van hierover Vreehof enquêteerde zijn collega’s, kreeg enorme respons en werd in zijn bange vermoedens bevestigd dat mede vanwege gebrek aan praktijkruimte huisartsen steeds vaker ‘nee’ moeten verkopen aan nieuwkomers. Hij schreef een brandbrief aan B.&W.

door Hans Schuurman

De raadsleden Maaike van Vliet, Tom Leest (beide VVD) en Julia de Groot, Antje Jordan (D66) stelden vragen aan het college van B.&W. Het antwoord: Ons stadsbestuur herkent het probleem, ziet de urgentie ervan in en belooft een actiever te zijn. Het aantal huisartsen, de beschikbare tijd voor hun patiënten in de spreekkamer, de patiënten caseload alsmede de beschikbare praktijkruimte wringt aan alle kanten in Leiden. B.&W. erkent in haar reactie  deemoedig dat een goede infrastructuur voor de eerstelijnsgezondheidszorg belangrijk is en geeft toe dat het niet gemakkelijk is voor nieuwe Leidenaren een huisarts te vinden.

De brandbrief van Backes aan het college met de alarmerende gegevens uit de enquête, was onderwerp van gesprek met een delegatie van B.&W. Resultaat van het gesprek was onder andere dat de gemeente een contactpersoon aanwijst met specifieke aandacht voor de huisartsenproblematiek in Leiden.

De gemeente erkent met name het schrijnend huisartsen tekort in de omgeving van de Lammenschansdriehoek, waar men niet in staat is nieuwe patiënten op te nemen. In de ontwikkelgebieden Groenoord, Westerpoort en het Stationsgebied is op termijn ook behoefte aan vestigingsplaatsen voor eerstelijnsgezondheidszorg. En, vervolgt de gemeente, kijkend naar de analyse over de spreiding van huisartsen/ loopafstanden zijn op dit moment de loopafstanden in het Stationsgebied en Westerpoort relatief gezien het grootst. De programmering in Groenoord, Westerpoort en het Stationsgebied past goed in ons streven (maatschappelijke) voorzieningen voor inwoners nabij te hebben, aldus de gemeente. Zij wil meedenken in huisvestigingsmogelijkheden en een faciliterende rol in ruimtelijke procedures/ vergunningverlening (bijvoorbeeld het regelen van woningontheffingen of vestigingsmogelijkheden in winkelgebieden en maatwerkoplossingen in bestemmingsplannen omgevingsplannen.

De reactie van Daan Backes op deze toezeggingen: “Het is een positieve ontwikkeling dat wij sinds de brandbrief kunnen gaan samenwerken aan een oplossing huisartsentekort en het huisvestingsprobleem voor Leidse huisartsen. Deze problemen gaan hand in hand. De huisartspraktijk van 30 jaar geleden, met de huisarts en zijn/haar assistent, bestaat niet meer. Door extra taken heeft de huisarts afgelopen jaren steeds meer ondersteunend personeel. Bestaande praktijken kunnen nauwelijks nieuwe patiënten aannemen, omdat zij geen beschikbare ruimte hebben voor extra personeel. Daarnaast bouwt Leiden fors bij aan woningen, maar zonder bijkomende eerstelijnsvoorzieningen kunnen deze nieuwe Leidenaren geen huisarts vinden. Er zijn nu maatregelen nodig om de huisartsenzorg voor Leidenaren de komende jaren te kunnen garanderen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *