Schrijven nieuwe studenten zich in als Leidenaar?

Voor 1986, ’t jaar dat de basisbeurs werd ingevoerd, kregen ouders van kinderen die buiten de stad gingen studeren driedubbele kinderbijslag. Destijds zorgden de ouders er wel voor dat hun (uitwonende) in Leiden studerende kinderen in onze bevolkingsboekhouding werden ingeschreven. Sindsdien is er geen financieel voordeel meer te behalen met het inschrijven in de gemeentelijkebasisadministratie persoonsgegevens van kinders’ studiestad. Als studenten ingeschreven blijven in woonplaats van hun ouders, zogenaamde spookstudenten, loopt de gemeente flink wat aan inkomsten mis.

door Hans Schuurman

“Wij weten niet hoeveel geld we mislopen”, antwoordt de gemeente desgevraagd, “we weten namelijk niet welke student zich wel of niet hier inschrijft. Bij niet inschrijven loopt de gemeente de rijksbijdrage ca. € 1.200 per persoon mis. Behalve de gemeente is er nog een belanghebbenden voor handhaving van de (wettelijke) verplichting zich in te schrijven in de gemeente waar men woont, dat zijn de Leidse politieke partijen. Mitchel Wiegand Bruss van Studenten voor Leiden (SVL), Tom Leest en Alyssa Voorwald (beiden VVD) stelden B.&W. de vraag B.&W.: Wat doet u aan de spookstudenten?

Volgens Voorwald kampt Leiden met een flink aantal spookstudenten. “Drie jaar geleden was het aantal naar schatting 1.500. Voorwald: ”Ik zie daarin een risico en een gemiste kans. Want niet alleen zorgt elke ingeschreven inwoner voor extra inkomsten, maar kan hij of zij ook aan de plaatselijke – en provinciale verkiezingen deelnemen. Bovendien wordt illegale bewoning bestreden en voor de brandweer is het belangrijk te weten waar en hoeveel mensen in een pand wonen.

“Helaas horen wij van de VVD nog te vaak dat studenten niet zijn ingeschreven”, vertelt Voorwald, “wij zijn er helemaal niet gerust op” “De vraag is slaat de campagne ‘schrijf je in’ van de gemeente? Het project ‘leegstand’, waarbij naar 2.200 (administratief) leegstaande woningen brieven zijn gestuurd, resulteerde wel in 600 inschrijvingen”.

Me het project: ‘Ik word Leidenaar’ voert het stadsbestuur actie om huurfraude tegen te gaan en bevordert bescherming van huurders, daarbij gebruikmakend van de sociale media, zoals Facebook en Instagram plus Stadsnieuws met de slogan: ‘In 2 minuten kun je je inschrijven’. Sam Broere van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen bezweert ook dat studenten via sociale media en hun weekbrief worden gestimuleerd zich in Leiden in te schrijven. Caroline van Overbeeke van de Universiteit Leiden: “Voor Nederlandse studenten doen wij niets expliciets met betrekking tot inschrijving in de gemeente, maar DUWO, een van de studentenwoningen aanbieders in Leiden doet dit bijvoorbeeld wel”.

Voorwald is al met al wel tevreden dat de gemeente mede naar aanleiding van hun oproep in actie is gekomen. “Dat het project leegstand zoveel inschrijvingen heeft opgeleverd is goed voor de stad, én de democratie”.

eeft opgeleverd is goed voor de stad, én de democratie”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *