Kansenongelijkheid begint op de schoolbanken

“Nu wordt de toekomst van een kind nog te veel bepaald door wie zijn ouders zijn, waar hij woont of waar hij vandaan komt”. Woorden van onze stadgenoot Paul van Meenen (D66) in de Tweede Kamer in 2021 over een ‘Rijke Schooldag’.  Wethouder Abdelhaq Jermoumi (PvdA) wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs vraagt nu geld van Den Haag voor Leiden-Noord basisscholen programma ‘School en Omgeving’. Hoe gaat het gemeentebestuur kansengelijkheid bevorderen?

door Hans Schuurman

De idee achter dit programma is om leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of leefomgeving. Leerlingen krijgen naast hun ‘reguliere’ lessen op en rondom school daarmee extra activiteiten en ondersteuning aangeboden op het gebied van sport, cultuur, muziek burgerschap en natuur.

Kansenongelijkheid tussen kinderen ontstaat omdat niet ieder kind een ouder heeft die kan helpen met ‘t huiswerk of een idee heeft in welke richting hun kind zich kan ontwikkelen. Er is in Leiden al veel aanbod, erkent Jermoumi, maar die zijn (nog) niet altijd duidelijk gekoppeld aan de scholen. Dreigt dan geen overlap op verschillende maatschappelijke terreinen? Er zijn toch al combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches van Incluzio, jongerenmakelaars van Sol? Jermoumi: “Het gaat hier om de ‘door ontwikkel vraag’, het toegankelijk maken van het naschoolse aanbod voor een grotere groep kinderen via een structureel georganiseerd programma”. Het ministerie stelt als subsidievoorwaarden dat het aanbod beschikbaar is voor alle leerlingen van de deelnemende schoolvestiging(-en) in Leiden-Noord; de activiteiten worden uitgevoerd op minstens twee ontwikkelgebieden, ten minste twee uren per week per leerling duren en het aanbod voor alle leerlingen op minimaal één schoolvestiging plaatsvindt.

En maakt wethouder Jermoumi zich geen zorgen dat de kinderen dit vrijwillig én gratis naschoolse aanbod na een paar keer van onderwerp te wisselen, helemaal afhaken? Na een inspannende schooldag kun je ook je energie kwijt met een lekker potje voetbal! Nee, Jermoumi is daar niet bang voor. “Juist omdat het gratis en laagdrempelig is en toegankelijk voor een grote doelgroep”. “Daarnaast worden de ouders ook meegenomen in het proces van dit verrijkte aanbod, waardoor zij de meerwaarde voor hun kinderen zien. Kinderen kunnen door gebruik te maken van dit aanbod hun capaciteiten en interesses verder ontwikkelen”.

De periode van uitvoering van ‘School en Omgeving’ loopt van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023. De aangevraagde subsidie bedraagt € 100.000 en is voor één jaar. Daarnaast is een overeenkomst die geldt voor drie jaar die kan gebruikt worden voor eventuele volgende subsidierondes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *