Leidse begroting met steeds minder zekerheden

Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Wethouder Ashley North (GroenLinks) beheert stads’ financiën in de huidige veranderlijke tijden. “Behoedzaam, met financiële buffers”, is zijn strategie. Want er zijn wel schokbrekers nodig voor de onberekenbare hobbelige weg vooruit, alles wordt duurder. En hoe zit het de lasten verzwaring voor de Leidenaren?

door Hans Schuurman

Vorige week nam het raadslid met de meeste dienstjaren, tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Antoine Teeuwen (SP), de meerjarenbegroting 2023 tot 2016 in ontvangst. Dit wordt de vergaderstof voor het volgend politiek jaar, waarbij de bestuurlijke spelregel geldt: B.&W. maakt plannen wát te doen en de gemeenteraad beslist hoeveel ‘t mag kosten.

Gaat Leiden gebukt onder een vermorzelende schuldenlast? De stad kon voorheen lekker goedkoop lenen. In een enkel geval kreeg het stadsbestuur bij een afgesloten lening, geld toe. Gelukkig zijn het zijn overwegend langlopende leningen, die na afloop wel tegen de dan geldende marktrente vernieuwd moeten worden. De tarieven zijn nu 2 % en naar verwachting oplopend naar 3%.  “Daar is op gerekend”, zegt stadspenningmeester North blijmoedig. De gemeente heeft buffers apart gezet waarin ingecalculeerd is de inflatie en loonkosten verhogingen voor de projecten in uitvoering. Er is bovendien geld gereserveerd voor zaken die wij dolgraag in deze raadsperiode wil verwerkelijken, zoals de tweede groene ring rond de stad. En er staat ook een potje van 3 miljoen euro klaar voor projecten die op het wensenlijstje prijken van de gemeenteraad, zoals een burgerberaad, meer openbare toiletten en fietsparkeerplaatsen.

Over de hoofdsponsor van de gemeente, het Rijk met haar gemeentefonds, maakt North zich op korte termijn geen zorgen. Na 2026 is echter onzekerheid troef, dat jaar wordt al het ravijnjaar genoemd.

Lasten voor burgers

De onroerendzaakbelasting volgt de inflatiecorrectie. Dat is reuze fijn voor hen met volledig prijscompensatie in hun CAO of inkomensbron. De investeringen in de openbare ruimte, nodig vanwege klimaatverandering, ’t wordt steeds warmer en natter, die betalen de Leidenaren met hun verhoging van de rioolheffing. De riool-afvalstoffenheffing stijgt met 5,7% in 2023.

Het zogenaamde abonnementstarief in de Wmo, nu 19 euro per maand, wordt waarschijnlijk in 2025 afgeschaft. Veelal oudere Leidenaren gaan dan meer betalen. Het geld gereserveerd voor valpreventie gaat af van de post voor hulp bij het huishouden. Die preventie wordt alvast verrekend met thuiszorgassistentie ligt als veronderstelling hierachter. En de gemeente die bezweert dat zij echt nog niet gekozen heeft voor aanleg van de Warmtelinq+, de warmte pijpleiding van Rotterdam naar Leiden, verrekent wel € 30.000 hiervoor bij de aanleg van nieuwe rioleringen in de stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *