Binnenstadbewoners klagen over overlast van boten

Het afgelopen zomerseizoen ontvingen de wijkbestuurders van de binnenstad klachten over de overlast van hun leden die langs drukke vaarroutes, zoals de Oude – en Nieuwe Rijn, wonen. Arthur Elias, voorzitter Maredorp-de Camp en Foppe van Rees Vellinga, voorzitter van Pancras-West klommen in de pen. Zij deden een boekje open over de hinder en vroegen gemeente en exploitanten er wat aan te doen!

door Hans Schuurman

Keiharde muziek is de meest gehoorde klacht. Volgens beide bestuurders gaat het vaak om het produceren van versterkte muziek, joelen en schreeuwen van opvarenden van voorbijvarende boten. Wildplassen na het aanleggen op de Kaasmarkt is ook een grief, waar men zowel tegen de geparkeerde auto’s als tegen de bomen watert. Bovendien wordt regelmatig op verschillende plekken afval achtergelaten of afval gewoon in het water gekieperd.

Bewoners en beide buurtverenigingen hebben regelmatig van deze overlast bij de gemeente melding gemaakt. Veelal kreeg men als antwoord: “Wij kunnen hieraan niets doen, wij kunnen alleen iets met heterdaadjes”. “Maar tijdens de nachtelijke uren is er helemaal geen gemeentelijke handhaving”, reageren beide briefschrijvers hierop verontwaardigd.

En zij vervolgen in hun brief: “Wij willen vooropstellen dat we ervan uitgaan dat rederijen en verhuurbedrijven er alles aan doen om overlast in welke vorm dan ook te voorkomen”. “Desondanks  worden veel bewoners in de omgeving van Oude – en Nieuwe Rijn juist in hun nachtrust gestoord”.

Handhaving

Elias en Van Rees Vellinga vragen van alle rondvaartboot rederijen en bootverhuurders, wellicht voor sommigen ten overvloede, nog eens nadrukkelijk de op het water geldende regels na te leven. In het algemeen verlangen ze van de gemeentelijke overheid dat ten aanzien van alle boten de regels tegen overdadige geluid, wat betreft het dumpen van afval en het niet harder varen dan 6 km per uur streng moet worden gehandhaafd. Amsterdam koos dit jaar voor een nachtelijk vaarverbod. Die nachtsluiting geldt van 23.00 tot 07.00 uur. Voor zover niet aanwezig zouden op plekken waar vaak boten (mogen) aanleggen extra vuilnisbakken geplaatst kunnen worden. En bij de zoektocht naar plekken voor publieke toiletten, kan de gemeente wellicht de klachten van Arthur Elias en Foppe van Rees Vellinga betrekken. Zijn zomaar een paar suggesties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *